XUẤT XỨ » Trung Quốc
13mm Máy khoan 750W Crown CT10066
Mã hàng : CRT-234-005
Giá : 892,000 VNĐ
13mm Máy khoan 750W Crown CT10066-BMC
Mã hàng : CRT-234-006
Giá : 1,049,000 VNĐ
13mm Máy khoan 810W Crown CT10077 (CT2351)
Mã hàng : CRT-235-008
Giá : 953,000 VNĐ
13mm Máy khoan 810W Crown CT10028
Mã hàng : CRT-236-007
16mm Máy khoan 1050W Crown CT10032
Mã hàng : CRT-241-010
Giá : 1,579,000 VNĐ
3m Thước cuốn thép Stanley 30-608L
Mã hàng : STL-608-169
Giá : 48,000 VNĐ
13mm Máy khoan 430W Maktec MT812
Mã hàng : MKT-812-166
Giá : 3,644,001 VNĐ
6.5mm Máy khoan 230W Maktec MT651
Mã hàng : MKT-651-158
Giá : 1,900,000 VNĐ
82mm Máy bào Maktec MT190
Mã hàng : MKT-190-145
Giá : 3,518,001 VNĐ
10mm Máy Khoan Maktec MT605
Mã hàng : MKT-605-259
Giá : 665,000 VNĐ
13mm Bộ máy khoan 74 chi tiết Maktec MT817X100
Mã hàng : MKT-817-586
Giá : 1,604,000 VNĐ
13mm Máy khoan 430W Maktec MT811
Mã hàng : MKT-811-066
Giá : 1,811,000 VNĐ
Rotor máy mài góc 9556HN, 9558NH Makita 515613-9
Mã hàng : MKT-515-647
Giá : 286,000 VNĐ
Rotor máy mài góc 9553B, 9553NB Makita 515619-7
Mã hàng : MKT-515-648
Giá : 276,000 VNĐ
Rotor máy mài góc 9015B Makita 516333-8
Mã hàng : MKT-516-650
Giá : 718,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :56 - Tổng truy cập : 177,076,095
Facebook
Liên hệ