XUẤT XỨ » Trung Quốc
14" Kéo cắt tôn Asaki AK-080
Mã hàng : ASA-080-532
Giá : 140,000 VNĐ
42mm Dao cắt ống PVC Asaki AK-082
Mã hàng : ASA-080-533
Giá : 130,000 VNĐ
42mm Dao cắt ống PVC Asaki AK-086
Mã hàng : ASA-086-534
Giá : 86,000 VNĐ
36mm Dao cắt ống PVC Asaki AK-084
Mã hàng : ASA-084-535
Giá : 205,000 VNĐ
63mm Dao cắt ống PVC Asaki AK-087
Mã hàng : ASA-087-536
Giá : 258,000 VNĐ
30mm Dao cắt ống đồng Asaki AK-8606
Mã hàng : ASA-860-537
Giá : 98,000 VNĐ
Dao trổ Asaki AK-8743
Mã hàng : ASA-874-544
Giá : 51,000 VNĐ
8mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6046
Mã hàng : ASA-604-809
Giá : 22,000 VNĐ
9mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6047
Mã hàng : ASA-604-810
Giá : 22,000 VNĐ
13mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6051
Mã hàng : ASA-605-814
Giá : 22,000 VNĐ
14mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6052
Mã hàng : ASA-605-815
Giá : 22,000 VNĐ
15mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6053
Mã hàng : ASA-605-816
Giá : 22,000 VNĐ
16mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6054
Mã hàng : ASA-605-817
Giá : 23,000 VNĐ
17mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6055
Mã hàng : ASA-605-818
Giá : 27,000 VNĐ
18mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6056
Mã hàng : ASA-605-819
Giá : 30,000 VNĐ
19mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6057
Mã hàng : ASA-605-820
Giá : 31,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :114 - Tổng truy cập : 174,446,823
Facebook
Liên hệ