XUẤT XỨ » Trung Quốc
12x340mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã hàng : BEN-123-041
Giá : 136,000 VNĐ
14x340mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã hàng : BEN-143-042
Giá : 148,000 VNĐ
16x340mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã hàng : BEN-163-043
Giá : 160,000 VNĐ
16x540mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã hàng : BEN-164-044
Giá : 227,000 VNĐ
18x340mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã hàng : BEN-183-045
Giá : 172,000 VNĐ
18x540mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã hàng : BEN-185-046
Giá : 251,000 VNĐ
20x320mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã hàng : BEN-203-047
Giá : 206,000 VNĐ
20x520mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã hàng : BEN-205-048
Giá : 245,000 VNĐ
22x320mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã hàng : BEN-223-049
Giá : 245,000 VNĐ
22x520mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã hàng : BEN-225-050
Giá : 317,000 VNĐ
24x320mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã hàng : BEN-223-051
Giá : 293,000 VNĐ
24x520mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã hàng : BEN-245-052
Giá : 391,000 VNĐ
25x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã hàng : BEN-253-053
Giá : 269,000 VNĐ
25x520mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã hàng : BEN-255-054
Giá : 360,000 VNĐ
28x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã hàng : BEN-283-055
Giá : 396,000 VNĐ
28x570mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã hàng : BEN-285-056
Giá : 506,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :98 - Tổng truy cập : 183,877,555
Facebook
Liên hệ