XUẤT XỨ » Trung Quốc
28x570mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã hàng : BEN-285-056
Giá : 506,000 VNĐ
30x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã hàng : BEN-303-057
Giá : 476,000 VNĐ
30x570mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã hàng : BEN-305-058
Giá : 713,000 VNĐ
38x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã hàng : BEN-383-059
Giá : 805,000 VNĐ
38x570mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã hàng : BEN-385-060
Giá : 1,005,000 VNĐ
48mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580418
Mã hàng : BOS-260-412
Giá : 98,000 VNĐ
2.2mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595052
Mã hàng : BOS-260-348
Giá : 68,000 VNĐ
1.5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595050
Mã hàng : BOS-260-469
Giá : 68,000 VNĐ
2mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595051
Mã hàng : BOS-260-347
Giá : 68,000 VNĐ
2.5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595053
Mã hàng : BOS-260-349
Giá : 68,000 VNĐ
2.8mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595054
Mã hàng : BOS-260-350
Giá : 85,000 VNĐ
3mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595055
Mã hàng : BOS-260-351
Giá : 85,000 VNĐ
3.2mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595056
Mã hàng : BOS-260-352
Giá : 101,000 VNĐ
3.3mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595057
Mã hàng : BOS-260-353
Giá : 101,000 VNĐ
3.5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595058
Mã hàng : BOS-260-354
Giá : 101,000 VNĐ
3.6mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595332
Mã hàng : BOS-260-355
Giá : 101,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :133 - Tổng truy cập : 181,514,410
Facebook
Liên hệ