XUẤT XỨ » Trung Quốc
5mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7955
Mã hàng : ASA-795-757
Giá : 27,000 VNĐ
6mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7956
Mã hàng : ASA-795-758
Giá : 32,000 VNĐ
8mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7957
Mã hàng : ASA-795-759
Giá : 49,000 VNĐ
10mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7958
Mã hàng : ASA-795-760
Giá : 62,000 VNĐ
Bộ lục giác xếp Asaki AK-7980
Mã hàng : ASA-798-761
Giá : 90,000 VNĐ
Bộ tua vít xếp Asaki AK-7981
Mã hàng : ASA-798-762
Giá : 90,000 VNĐ
8mm Típ lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6000
Mã hàng : ASA-600-763
Giá : 17,000 VNĐ
9mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6001
Mã hàng : ASA-600-764
Giá : 17,000 VNĐ
10mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6002
Mã hàng : ASA-600-765
Giá : 17,000 VNĐ
11mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6003
Mã hàng : ASA-600-766
Giá : 17,000 VNĐ
12mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6004
Mã hàng : ASA-600-767
Giá : 17,000 VNĐ
13mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6005
Mã hàng : ASA-600-768
Giá : 17,000 VNĐ
14 mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6006
Mã hàng : ASA-600-769
Giá : 17,000 VNĐ
15mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6007
Mã hàng : ASA-600-770
Giá : 17,000 VNĐ
16mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6008
Mã hàng : ASA-600-771
Giá : 17,000 VNĐ
17mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6009
Mã hàng : ASA-600-772
Giá : 21,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :144 - Tổng truy cập : 186,959,790
Facebook
Liên hệ