XUẤT XỨ » Trung Quốc
14x310mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-143-025
Giá : 61,000 VNĐ
14x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-144-026
Giá : 93,000 VNĐ
16x170mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-161-027
Giá : 48,000 VNĐ
16x216mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-162-028
Giá : 52,000 VNĐ
16x300mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-163-029
Giá : 69,000 VNĐ
16x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-164-030
Giá : 103,000 VNĐ
18x200mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-182-031
Giá : 65,000 VNĐ
18x300mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-183-032
Giá : 90,000 VNĐ
18x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-184-033
Giá : 117,000 VNĐ
20x200mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-202-034
Giá : 98,000 VNĐ
20x300mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-203-035
Giá : 117,000 VNĐ
20x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-204-036
Giá : 169,000 VNĐ
22x260mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-222-037
Giá : 114,000 VNĐ
22x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-224-038
Giá : 205,000 VNĐ
24x260mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-242-039
Giá : 141,000 VNĐ
24x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-244-040
Giá : 264,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :70 - Tổng truy cập : 181,338,787
Facebook
Liên hệ