XUẤT XỨ » Trung Quốc
16x300mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-163-029
Giá : 69,000 VNĐ
16x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-164-030
Giá : 103,000 VNĐ
18x200mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-182-031
Giá : 65,000 VNĐ
18x300mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-183-032
Giá : 90,000 VNĐ
18x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-184-033
Giá : 117,000 VNĐ
20x200mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-202-034
Giá : 98,000 VNĐ
20x300mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-203-035
Giá : 117,000 VNĐ
20x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-204-036
Giá : 169,000 VNĐ
22x260mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-222-037
Giá : 114,000 VNĐ
22x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-224-038
Giá : 205,000 VNĐ
24x260mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-242-039
Giá : 141,000 VNĐ
24x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-244-040
Giá : 264,000 VNĐ
12x340mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã hàng : BEN-123-041
Giá : 136,000 VNĐ
14x340mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã hàng : BEN-143-042
Giá : 148,000 VNĐ
16x340mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã hàng : BEN-163-043
Giá : 160,000 VNĐ
16x540mm Mũi khoan bê tông SDS Max Benz
Mã hàng : BEN-164-044
Giá : 227,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :144 - Tổng truy cập : 182,695,809
Facebook
Liên hệ