XUẤT XỨ » Trung Quốc
5" Cần nối 1/2" Asaki AK-418
Mã hàng : ASA-418-855
Giá : 40,000 VNĐ
10" Cần nối 1/2" Asaki AK-419
Mã hàng : ASA-419-856
Giá : 73,000 VNĐ
1/2" Cần nối 3 cây Asaki AK-420
Mã hàng : ASA-420-857
Giá : 164,000 VNĐ
10" Cần nối 3 cây 1/2" Asaki AK-026
Mã hàng : ASA-026-859
Giá : 109,000 VNĐ
10" Cần mạnh 3 cây 1/2" Asaki AK-7816
Mã hàng : ASA-781-860
Giá : 143,000 VNĐ
3/4" Cần kéo Asaki AK-7852
Mã hàng : ASA-785-863
3/4" Cần kéo Asaki AK-7854
Mã hàng : ASA-785-864
Giá : 839,000 VNĐ
6" Cần nối 3/8" Asaki AK-7830
Mã hàng : ASA-783-928
10" Cần nối 3/8" Asaki AK-7831
Mã hàng : ASA-783-929
3/4" Khớp nối vạn năng Asaki AK-7848
Mã hàng : ASA-784-946
Giá : 507,000 VNĐ
2" Cần nối 1/4" Asaki AK-7839
Mã hàng : ASA-783-947
1/4" Cần trượt Asaki AK-7842
Mã hàng : ASA-784-949
Bộ cân bằng tia laser Asaki AK-2633
Mã hàng : ASA-263-982
Giá : 3,458,000 VNĐ
1 Tấn Pa lăng xích kéo tay 3m Asaki AK-028
Mã hàng : ASA-028-966
Giá : 2,292,000 VNĐ
2 Tấn Pa lăng xích kéo tay 3m Asaki AK-030
Mã hàng : ASA-030-968
Giá : 2,959,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :70 - Tổng truy cập : 176,041,173
Facebook
Liên hệ