XUẤT XỨ » Trung Quốc
7.5x210mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-752-009
Giá : 30,000 VNĐ
8x120mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-812-010
Giá : 30,000 VNĐ
8x170mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-817-011
Giá : 30,000 VNĐ
8x210mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-821-012
Giá : 30,000 VNĐ
10x170mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-101-013
Giá : 32,000 VNĐ
10x210mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-102-014
Giá : 33,000 VNĐ
10x260mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-102-015
Giá : 40,000 VNĐ
10x310mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-103-016
Giá : 47,000 VNĐ
12x170mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-121-017
Giá : 32,000 VNĐ
12x210mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-122-018
Giá : 38,000 VNĐ
12x260mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-122-019
Giá : 47,000 VNĐ
12x310mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-123-020
Giá : 49,000 VNĐ
12x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-124-021
Giá : 76,000 VNĐ
14x170mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-141-022
Giá : 40,000 VNĐ
14x210mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-142-023
Giá : 48,000 VNĐ
14x260mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-142-024
Giá : 52,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :161 - Tổng truy cập : 181,358,837
Facebook
Liên hệ