XUẤT XỨ » Trung Quốc
6x100mm Vít dẹp Endura E6139
Mã hàng : END-613-089
Giá : 27,000 VNĐ
6x150mm Vít dẹp Endura E6140
Mã hàng : END-614-090
Giá : 31,000 VNĐ
6x200mm Vít dẹp Endura E6141
Mã hàng : END-614-091
Giá : 37,000 VNĐ
3.2x75mm Vít dẹp cách điện 1000V Endura E6481
Mã hàng : END-648-118
Giá : 30,000 VNĐ
4x100mm Vít dẹp cách điện 1000V Endura E6482
Mã hàng : END-648-119
Giá : 27,000 VNĐ
5x125mm Vít dẹp cách điện 1000V Endura E6483
Mã hàng : END-648-120
Giá : 33,000 VNĐ
6.5x150mm Vít dẹp cách điện 1000V Endura E6484
Mã hàng : END-648-121
Giá : 41,000 VNĐ
7" Kìm điện Endura E5322
Mã hàng : END-532-132
Giá : 75,000 VNĐ
6" Kìm điện cao cấp Endura E5331
Mã hàng : END-533-133
Giá : 97,000 VNĐ
8" Kìm điện cao cấp Endura E5333
Mã hàng : END-533-134
Giá : 123,000 VNĐ
7" Kìm điện cao cấp Endura E5352
Mã hàng : END-535-135
Giá : 94,000 VNĐ
7" Kìm nhọn cách điện 1000V Endura E5372
Mã hàng : END-537-143
Giá : 198,000 VNĐ
7" Kìm điện cách điện 1000V Endura E5362
Mã hàng : END-536-144
Giá : 210,000 VNĐ
7" Kìm cắt cách điện 1000V Endura E5383
Mã hàng : END-538-142
Giá : 208,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Endura E5121
Mã hàng : END-512-136
Giá : 60,000 VNĐ
8" Kìm nhọn Endura E5123
Mã hàng : END-512-137
Giá : 70,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :147 - Tổng truy cập : 188,460,348
Facebook
Liên hệ