XUẤT XỨ » Trung Quốc
25-50mm Panme đo ngoài điện tử IP54 Insize 3100-50
Mã hàng : INS-500-029
Giá : 2,627,000 VNĐ
50-75mm Panme đo ngoài điện tử IP54 Insize 3100-75
Mã hàng : INS-750-030
Giá : 2,876,000 VNĐ
75-100mm Panme đo ngoài điện tử IP54 Insize 3100-100
Mã hàng : INS-100-031
Giá : 3,139,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài điện tử Insize 3109-25
Mã hàng : INS-250-032
Giá : 1,333,000 VNĐ
25-50mm Panme đo ngoài điện tử Insize 3109-50
Mã hàng : INS-500-033
Giá : 1,391,000 VNĐ
50-75mm Panme đo ngoài điện tử Insize 3109-75
Mã hàng : INS-750-034
Giá : 1,633,000 VNĐ
75-100mm Panme đo ngoài điện tử Insize 3109-100
Mã hàng : INS-100-035
Giá : 1,846,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài Insize 3203-25
Mã hàng : INS-250-036
Giá : 367,000 VNĐ
25-50mm Panme đo ngoài Insize 3203-50
Mã hàng : INS-500-037
Giá : 411,000 VNĐ
50-75mm Panme đo ngoài Insize 3203-75
Mã hàng : INS-750-038
Giá : 459,000 VNĐ
75-100mm Panme đo ngoài Insize 3203-100
Mã hàng : INS-100-039
Giá : 510,000 VNĐ
15mm Dưỡng đo bán kính 16 lá Insize 4801-16
Mã hàng : INS-160-041
Giá : 172,000 VNĐ
7mm Dưỡng đo bán kính 17 lá Insize 4801-17
Mã hàng : INS-170-042
Giá : 174,000 VNĐ
18-190mm Compa đo trong Insize 7249-200
Mã hàng : INS-200-045
Giá : 135,000 VNĐ
0-190mm Compa vạch dấu Insize 7250-200
Mã hàng : INS-200-046
Giá : 132,000 VNĐ
80x120mm Thước đo góc Insize 4799-180
Mã hàng : INS-180-047
Giá : 336,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :74 - Tổng truy cập : 177,248,943
Facebook
Liên hệ