XUẤT XỨ » Trung Quốc
150mm Thước lá Insize 7110-150
Mã hàng : INS-711-005
Giá : 22,000 VNĐ
Dưỡng đo mối hàn Insize 6832-1
Mã hàng : INS-682-002
Giá : 842,000 VNĐ
Dưỡng đo lỗ Insize 4630-1
Mã hàng : INS-463-003
Giá : 506,000 VNĐ
Dưỡng đo lỗ Insize 4630-1E
Mã hàng : INS-463-004
Giá : 717,000 VNĐ
300mm Thước lá Insize 7110-300
Mã hàng : INS-711-007
Giá : 62,000 VNĐ
1m Thước lá Insize 7110-1001
Mã hàng : INS-711-011
Giá : 237,000 VNĐ
1.5m Thước lá Insize 7110-1500
Mã hàng : INS-711-013
Giá : 424,000 VNĐ
2m Thước lá Insize 7110-2000
Mã hàng : INS-711-014
Giá : 677,000 VNĐ
Level cân máy Insize 4901-150
Mã hàng : INS-490-015
Giá : 1,912,000 VNĐ
Level cân máy Insize 4901-200
Mã hàng : INS-490-016
Giá : 2,140,000 VNĐ
Level cân máy Insize 4901-250
Mã hàng : INS-490-017
Giá : 2,418,000 VNĐ
Level cân máy Insize 4901-300
Mã hàng : INS-490-018
Giá : 2,873,000 VNĐ
Dưỡng đo độ dày 32 lá Insize 4602-32
Mã hàng : INS-460-019
Giá : 130,000 VNĐ
Bộ dụng cụ đo 10 món Insize 5009-1
Mã hàng : INS-500-020
Giá : 3,532,000 VNĐ
1mm Đồng hồ so Insize 2308-10F
Mã hàng : INS-100-027
Giá : 403,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài điện tử IP54 Insize 3100-25
Mã hàng : INS-250-028
Giá : 2,377,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :73 - Tổng truy cập : 177,248,915
Facebook
Liên hệ