XUẤT XỨ » Trung Quốc
4" Ê tô bàn Asaki AK-6286
Mã hàng : ASA-286-162
Giá : 292,000 VNĐ
6" Ê tô bàn Asaki AK-6288
Mã hàng : ASA-288-164
Giá : 487,000 VNĐ
3" Ê tô bàn chữ thập mâm xoay Asaki AK-6293
Mã hàng : ASA-293-165
Giá : 1,201,000 VNĐ
4" Ê tô bàn chữ thập mâm xoay Asaki AK-6294
Mã hàng : ASA-294-166
Giá : 1,641,000 VNĐ
5" Ê tô bàn chữ thập mâm xoay Asaki AK-6295
Mã hàng : ASA-295-167
Giá : 2,359,000 VNĐ
6" Ê tô bàn chữ thập mâm xoay Asaki AK-6296
Mã hàng : ASA-296-168
Giá : 2,402,000 VNĐ
4" Êtô Asaki AK-6928
Mã hàng : ASA-928-169
Giá : 1,267,000 VNĐ
5" Êtô Asaki AK-6929
Mã hàng : ASA-929-170
Giá : 1,613,000 VNĐ
6" Êtô Asaki AK-6930
Mã hàng : ASA-930-171
Giá : 2,112,000 VNĐ
8" Êtô Asaki AK-6931
Mã hàng : ASA-931-172
Giá : 3,979,000 VNĐ
2" Ê tô kẹp ống Asaki AK-6428
Mã hàng : ASA-428-173
Giá : 442,000 VNĐ
3" Ê tô kẹp ống Asaki AK-6429
Mã hàng : ASA-429-174
Giá : 627,000 VNĐ
4" Ê tô kẹp ống Asaki AK-6430
Mã hàng : ASA-430-175
Giá : 1,068,000 VNĐ
10" Kìm bấm kẹp hàn Wynn
Mã hàng : WYN-055-004
Giá : 487,000 VNĐ
60mm Êtô kẹp bàn đảo đầu Wynn
Mã hàng : WYN-064-010
Giá : 365,000 VNĐ
Bàn kẹp Skil 0909
Mã hàng : SKI-090-035
Giá : 583,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :141 - Tổng truy cập : 179,312,110
Facebook
Liên hệ