XUẤT XỨ » Trung Quốc
82mm Máy bào gỗ Maktec MT192
Mã hàng : MKT-192-838
Giá : 1,076,000 VNĐ
184 x 25.4 x 40T Đĩa cưa gỗ hợp kim 40 răng Stanley 20-522
Mã hàng : STL-205-808
Giá : 125,000 VNĐ
184 x 25.4 x 60T Đĩa cưa gỗ hợp kim 60 răng Stanley 20-523
Mã hàng : STL-205-809
Giá : 148,000 VNĐ
184 x 25.4 x 24T Đĩa cưa gỗ hợp kim 24 răng Stanley 20-521
Mã hàng : STL-205-807
Giá : 101,000 VNĐ
16x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-111
Giá : 343,000 VNĐ
17x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-112
Giá : 351,000 VNĐ
18x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-113
Giá : 360,000 VNĐ
19x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-114
Giá : 360,000 VNĐ
20x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-115
Giá : 368,000 VNĐ
21x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-116
Giá : 377,000 VNĐ
22x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-117
Giá : 377,000 VNĐ
23x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-118
Giá : 415,000 VNĐ
24x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-119
Giá : 424,000 VNĐ
25x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-120
Giá : 445,000 VNĐ
26x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-121
Giá : 445,000 VNĐ
27x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-122
Giá : 531,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :177 - Tổng truy cập : 191,107,091
Facebook
Liên hệ