XUẤT XỨ » Trung Quốc
6" Kìm điện Asaki AK-8102
Mã hàng : ASA-810-463
Giá : 53,000 VNĐ
8" Kìm cắt Asaki AK-8104
Mã hàng : ASA-810-464
Giá : 66,000 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-8362
Mã hàng : ASA-836-469
Giá : 46,000 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-8152
Mã hàng : ASA-815-471
Giá : 54,000 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-8154
Mã hàng : ASA-815-472
Giá : 54,000 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-8156
Mã hàng : ASA-815-473
Giá : 45,000 VNĐ
8" Kìm càng cua Asaki AK-8305
Mã hàng : ASA-830-474
Giá : 69,000 VNĐ
9" Kìm càng cua Asaki AK-8307
Mã hàng : ASA-830-475
Giá : 69,000 VNĐ
24" Kìm cắt cáp Asaki AK-8192
Mã hàng : ASA-819-501
Giá : 342,000 VNĐ
36" Kìm cắt cáp Asaki AK-8193
Mã hàng : ASA-819-502
Giá : 559,000 VNĐ
14" Kìm cắt cáp Asaki AK-8210
Mã hàng : ASA-821-503
Giá : 193,000 VNĐ
18" Kìm cắt cáp Asaki AK-8211
Mã hàng : ASA-821-504
Giá : 218,000 VNĐ
24" Kìm cắt cáp Asaki AK-8212
Mã hàng : ASA-821-505
Giá : 275,000 VNĐ
28" Kìm cắt cáp Asaki AK-8213
Mã hàng : ASA-821-506
Giá : 348,000 VNĐ
32" Kìm cắt cáp Asaki AK-8214
Mã hàng : ASA-821-507
Giá : 417,000 VNĐ
36" Kìm cắt cáp Asaki AK-8215
Mã hàng : ASA-821-508
Giá : 487,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :164 - Tổng truy cập : 187,172,631
Facebook
Liên hệ