XUẤT XỨ » Trung Quốc
1/2" Máy vặn ốc Crown CT12007
Mã hàng : CRT-263-014
82mm Máy bào gỗ Crown CT14004
Mã hàng : CRT-273-027
Giá : 1,256,000 VNĐ
82mm Máy bào 710W Crown CT14013
Mã hàng : CRT-013-046
Giá : 1,398,000 VNĐ
1/2" Máy vặn bu lông Hitachi WR16SA
Mã hàng : HTA-016-024
Giá : 9,098,000 VNĐ
1/2" Máy vặn bu lông Hitachi WR22SA
Mã hàng : HTA-022-025
Giá : 10,898,000 VNĐ
82mm Máy bào điện DCA AMB82 (M1B-FF-82x1)
Mã hàng : MIS-082-416
Giá : 941,000 VNĐ
82mm Máy bào Maktec MT110
Mã hàng : MKT-110-144
Giá : 4,798,001 VNĐ
82mm Máy bào Skil 1560
Mã hàng : SKI-560-001
Giá : 1,054,000 VNĐ
82mm Máy bào Skil 1571
Mã hàng : SKI-157-031
Giá : 1,756,000 VNĐ
82mm Máy bào Heli M1B BT 7082-1
Mã hàng : TAM-708-127
1/2" Máy vặn bu lông 300W DCA APB12 (P1B-FF-12)
Mã hàng : DCA-012-135
Giá : 990,000 VNĐ
1/2" Máy vặn bu lông 340W DCA APB20 (P1B-FF-20C)
Mã hàng : DCA-020-136
Giá : 1,261,000 VNĐ
3/4" Máy vặn bu lông 620W DCA APB22C (P1B-FF-22C)
Mã hàng : DCA-022-137
Giá : 1,794,000 VNĐ
15%
1/2” Bộ tuýp 25 chi tiết Stanley 86-589
Mã hàng : STL-865-629
Giá : 1,485,800 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :72 - Tổng truy cập : 177,096,353
Facebook
Liên hệ