XUẤT XỨ » Trung Quốc
9" Kìm mở phe cong Asaki AK-8337
Mã hàng : ASA-833-481
Giá : 80,000 VNĐ
13" Kìm mở phe cong Asaki AK-8338
Mã hàng : ASA-833-482
Giá : 155,000 VNĐ
7" Kìm mở phe thẳng Asaki AK-8342
Mã hàng : ASA-834-483
Giá : 48,000 VNĐ
9" Kìm mở phe thẳng Asaki AK-8344
Mã hàng : ASA-834-484
Giá : 80,000 VNĐ
13" Kìm mở phe thẳng Asaki AK-8345
Mã hàng : ASA-834-485
Giá : 155,000 VNĐ
7" Kìm mở phe cong Asaki AK-8349
Mã hàng : ASA-834-486
Giá : 48,000 VNĐ
9" Kìm mở phe cong Asaki AK-8351
Mã hàng : ASA-835-487
Giá : 80,000 VNĐ
13" Kìm mở phe cong Asaki AK-8352
Mã hàng : ASA-835-488
Giá : 155,000 VNĐ
7" Kìm chết Asaki AK-8254
Mã hàng : ASA-825-489
Giá : 64,000 VNĐ
10" Kìm chết Asaki AK-8255
Mã hàng : ASA-825-490
Giá : 75,000 VNĐ
10" Kìm chết Asaki AK-8258
Mã hàng : ASA-825-491
Giá : 75,000 VNĐ
11" Kìm chết chữ C Asaki AK-8266
Mã hàng : ASA-826-492
Giá : 109,000 VNĐ
7" Kìm chết Asaki AK-8260
Mã hàng : ASA-826-493
Giá : 108,000 VNĐ
4" Mỏ lết xích Asaki AK-218
Mã hàng : ASA-218-494
Giá : 739,000 VNĐ
6" Mỏ lết xích Asaki AK-219
Mã hàng : ASA-219-495
Giá : 927,000 VNĐ
8" Mỏ lết xích Asaki AK-220
Mã hàng : ASA-220-496
Giá : 1,115,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :122 - Tổng truy cập : 186,145,338
Facebook
Liên hệ