XUẤT XỨ » Trung Quốc
710W Máy vặn vít Crown CT12001
Mã hàng : CRT-220-013
Giá : 764,000 VNĐ
12mm Máy xoi Crown CT11002
Mã hàng : CRT-002-047
Giá : 1,877,000 VNĐ
900W Máy soi mộng Dewalt DW615
Mã hàng : DEW-615-047
Giá : 6,942,000 VNĐ
Máy soi mọng gỗ Dewalt DW625E
Mã hàng : DEW-625-032
Giá : 7,530,000 VNĐ
960W Máy soi mọng gỗ Dewalt DW670
Mã hàng : DEW-670-049
Giá : 3,530,000 VNĐ
1200W Máy soi mọng gỗ Black and Decker KW900E
Mã hàng : BLK-900-059
Giá : 2,236,000 VNĐ
1600W Máy soi mọng gỗ Black and Decker XTW1500
Mã hàng : BLK-150-060
Giá : 3,636,000 VNĐ
12mm Máy phay gỗ DCA AMR12 (M1R-FF-12)
Mã hàng : MIS-012-417
Giá : 1,631,000 VNĐ
12mm Máy phay Maktec MT360
Mã hàng : MKT-360-152
Giá : 3,400,000 VNĐ
620W Máy vặn vít Hitachi W6VA4
Mã hàng : HTA-006-061
Giá : 3,309,000 VNĐ
12.7mm Máy phay gỗ 1650W DCA AMR02-12 (M1R-FF02-12)
Mã hàng : DCA-212-107
Giá : 1,642,000 VNĐ
12.7mm Máy phay gỗ 1050W DCA AMR03-12 (M1R-FF03-12)
Mã hàng : DCA-312-108
Giá : 1,403,000 VNĐ
12.7mm Máy phay gỗ 1240W DCA AMR05-12 (M1R-FF05-12)
Mã hàng : DCA-512-109
Giá : 1,479,000 VNĐ
6.35mm Máy cắt mép 350W DCA AMP02-6 (M1P-FF02-6)
Mã hàng : DCA-026-116
Giá : 609,000 VNĐ
6mm Máy cắt mép 350W DCA AMP03-6 (M1P-FF03-6)
Mã hàng : DCA-036-117
Giá : 653,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :67 - Tổng truy cập : 177,254,349
Facebook
Liên hệ