XUẤT XỨ » Trung Quốc
4.8V Bộ máy vặn vít dùng pin 7 chi tiết DK-18
Mã hàng : TAM-018-162
Giá : 391,000 VNĐ
8" Bộ giũa sắt 5 chi tiết Asaki AK-3766
Mã hàng : ASK-376-495
Giá : 290,000 VNĐ
10" Bộ giũa sắt 5 chi tiết Asaki AK-3767
Mã hàng : ASK-376-496
Giá : 365,000 VNĐ
3x140mm Bộ giũa mini 6 chi tiết Asaki AK-3898
Mã hàng : ASK-389-497
Giá : 65,000 VNĐ
4x160mm Bộ giũa mini 6 chi tiết Asaki AK-3899
Mã hàng : ASK-389-498
Giá : 75,000 VNĐ
5x180mm Bộ giũa mini 6 chi tiết Asaki AK-3900
Mã hàng : ASK-390-499
Giá : 91,000 VNĐ
3x140mm Bộ giũa kim cương 6 chi tiết Asaki AK-3901
Mã hàng : ASK-390-500
Giá : 103,000 VNĐ
4x160mm Bộ giũa kim cương 6 chi tiết Asaki AK-3902
Mã hàng : ASK-390-501
Giá : 123,000 VNĐ
5x180mm Bộ giũa kim cương 6 chi tiết Asaki AK-3903
Mã hàng : ASK-390-502
Giá : 151,000 VNĐ
6" Giũa dẹp Asaki AK-3740
Mã hàng : ASK-374-503
Giá : 48,000 VNĐ
8" Giũa dẹp Asaki AK-3741
Mã hàng : ASK-374-504
Giá : 58,000 VNĐ
10" Giũa dẹp Asaki AK-3742
Mã hàng : ASK-374-505
Giá : 73,000 VNĐ
12" Giũa dẹp Asaki AK-3743
Mã hàng : ASK-374-506
Giá : 91,000 VNĐ
6" Giũa lòng mo Asaki AK-3745
Mã hàng : ASK-374-507
Giá : 52,000 VNĐ
8" Giũa lòng mo Asaki AK-3746
Mã hàng : ASK-374-508
Giá : 63,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :167 - Tổng truy cập : 181,377,285
Facebook
Liên hệ