XUẤT XỨ » Trung Quốc
18x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-16209
Mã hàng : MKT-162-546
Giá : 55,000 VNĐ
18x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00321
Mã hàng : MKT-003-547
Giá : 64,000 VNĐ
18x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-16215
Mã hàng : MKT-162-548
Giá : 70,000 VNĐ
18x300mm Mũi khoan bê tông Makita D-00337
Mã hàng : MKT-003-549
Giá : 83,000 VNĐ
18x350mm Mũi khoan bê tông Makita D-16221
Mã hàng : MKT-162-550
Giá : 88,000 VNĐ
18x460mm Mũi khoan bê tông Makita D-17566
Mã hàng : MKT-175-551
Giá : 120,000 VNĐ
19x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00343
Mã hàng : MKT-003-552
Giá : 76,000 VNĐ
20x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00359
Mã hàng : MKT-003-553
Giá : 79,000 VNĐ
20x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-16259
Mã hàng : MKT-162-554
Giá : 80,000 VNĐ
20x310mm Mũi khoan bê tông Makita D-00365
Mã hàng : MKT-003-555
Giá : 102,000 VNĐ
20x350mm Mũi khoan bê tông Makita D-16265
Mã hàng : MKT-162-556
Giá : 102,000 VNĐ
20x460mm Mũi khoan bê tông Makita D-15235
Mã hàng : MKT-152-557
Giá : 126,000 VNĐ
22x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-00371
Mã hàng : MKT-003-558
Giá : 103,000 VNĐ
22x310mm Mũi khoan bê tông Makita D-08062
Mã hàng : MKT-080-559
Giá : 117,000 VNĐ
24x460mm Mũi khoan bê tông Makita D-16302
Mã hàng : MKT-163-560
Giá : 135,000 VNĐ
25x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-00387
Mã hàng : MKT-003-561
Giá : 123,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :76 - Tổng truy cập : 174,424,030
Facebook
Liên hệ