XUẤT XỨ » Trung Quốc
18 x 350mm Mũi khoan bê tông Asaki AK-6738
Mã hàng : ASK-673-129
Giá : 86,000 VNĐ
14mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3304
Mã hàng : ASK-330-177
Giá : 17,000 VNĐ
16mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3305
Mã hàng : ASK-330-178
Giá : 20,000 VNĐ
18mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3306
Mã hàng : ASK-330-179
Giá : 23,000 VNĐ
16mm x 300mm Đục sắt Asaki AK-9642
Mã hàng : ASK-964-195
Giá : 153,000 VNĐ
16mm x 300mm Đục sắt Asaki AK-9643
Mã hàng : ASK-964-196
Giá : 153,000 VNĐ
18mm x 400mm Xà beng Asaki AK-9657
Mã hàng : ASK-965-206
Giá : 197,000 VNĐ
14mm Vòng miệng Asaki AK-7648
Mã hàng : ASK-764-247
Giá : 109,000 VNĐ
15mm Vòng miệng Asaki AK-7649
Mã hàng : ASK-764-248
Giá : 116,000 VNĐ
16mm Vòng miệng Asaki AK-7650
Mã hàng : ASK-765-249
Giá : 121,000 VNĐ
17mm Vòng miệng Asaki AK-7651
Mã hàng : ASK-765-250
Giá : 130,000 VNĐ
18mm Vòng miệng Asaki AK-7652
Mã hàng : ASK-765-251
Giá : 145,000 VNĐ
14mm Vòng miệng tự lắc Asaki AK-7710
Mã hàng : ASK-771-264
Giá : 146,000 VNĐ
15mm Vòng miệng tự lắc Asaki AK-7711
Mã hàng : ASK-771-265
Giá : 151,000 VNĐ
16mm Vòng miệng tự lắc Asaki AK-7712
Mã hàng : ASK-771-266
Giá : 164,000 VNĐ
17mm Vòng miệng tự lắc Asaki AK-7713
Mã hàng : ASK-771-267
Giá : 176,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :144 - Tổng truy cập : 180,269,994
Facebook
Liên hệ