x

HGLock

XUẤT XỨ » Trung Quốc
16oz Búa nhổ đinh cán nhựa Asaki AK-9548
Mã hàng : ASA-954-669
Giá : 109,000 VNĐ
227g Búa bi cán nhựa Asaki AK-9552
Mã hàng : ASA-955-670
Giá : 72,000 VNĐ
454g Búa bi cán nhựa Asaki AK-9554
Mã hàng : ASA-955-671
Giá : 105,000 VNĐ
1135g Búa bi cán nhựa Asaki AK-9557
Mã hàng : ASA-955-674
Giá : 166,000 VNĐ
4.5kg Búa lục giác cán nhựa Asaki AK-9575
Mã hàng : ASA-957-681
Giá : 544,000 VNĐ
5" Cần nối 3 cây 1/2" Asaki AK-025
Mã hàng : ASA-025-858
Giá : 57,000 VNĐ
1/2" Cần kéo Asaki AK-7819
Mã hàng : ASA-781-862
Giá : 72,000 VNĐ
3/8" Cần mạnh Asaki AK-7832
Mã hàng : ASA-783-926
3" Cần nối 3/8" Asaki AK-7829
Mã hàng : ASA-782-927
1/2" Khớp nối vạn năng Asaki AK-018
Mã hàng : ASA-018-945
Giá : 62,000 VNĐ
4" Cần nối 1/4" Asaki AK-7840
Mã hàng : ASA-784-948
Cần siết đầu tuýp chữ L 3 chi tiết Asaki AK-7595
Mã hàng : ASK-759-042
Giá : 182,000 VNĐ
500N.m Cần siết lực Asaki AK-6500
Mã hàng : ASK-650-040
Giá : 286,000 VNĐ
3/8" Cần siết Asaki AK-7863
Mã hàng : ASK-786-037
Giá : 200,000 VNĐ
1/4" Cần siết Asaki AK-7862
Mã hàng : ASK-786-036
Giá : 170,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :148 - Tổng truy cập : 179,183,302
Facebook
Liên hệ