x

DCA

XUẤT XỨ » Trung Quốc
6" Kìm cắt Asaki AK-8108
Mã hàng : ASA-810-451
Giá : 55,000 VNĐ
6" Kìm điện cách điện Asaki AK-8045
Mã hàng : ASA-804-453
Giá : 57,000 VNĐ
7" Kìm điện cách điện Asaki AK-8046
Mã hàng : ASA-804-454
Giá : 64,000 VNĐ
8" Kìm điện cách điện Asaki AK-8047
Mã hàng : ASA-804-455
Giá : 66,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Asaki AK-8048
Mã hàng : ASA-804-458
Giá : 48,000 VNĐ
8" Kìm nhọn Asaki AK-8050
Mã hàng : ASA-805-459
Giá : 64,000 VNĐ
5" Kìm nhọn Asaki AK-8293
Mã hàng : ASA-829-465
Giá : 36,000 VNĐ
5" Kìm nhọn Asaki AK-8294
Mã hàng : ASA-829-466
Giá : 36,000 VNĐ
5" Kìm nhọn Asaki AK-8295
Mã hàng : ASA-829-468
Giá : 36,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8051
Mã hàng : ASA-805-461
Giá : 49,000 VNĐ
5" Kìm cắt mini Asaki AK-8292
Mã hàng : ASA-829-462
Giá : 36,000 VNĐ
6" Kìm điện Asaki AK-8102
Mã hàng : ASA-810-463
Giá : 57,000 VNĐ
8" Kìm cắt Asaki AK-8104
Mã hàng : ASA-810-464
Giá : 72,000 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-8156
Mã hàng : ASA-815-473
Giá : 49,000 VNĐ
8" Kìm càng cua Asaki AK-8305
Mã hàng : ASA-830-474
Giá : 78,000 VNĐ
9" Kìm càng cua Asaki AK-8307
Mã hàng : ASA-830-475
Giá : 78,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :119 - Tổng truy cập : 195,139,101
Facebook
Liên hệ