XUẤT XỨ » Trung Quốc
25-50mm Panme đo ngoài điện tử Insize 3109-50
Mã hàng : INS-500-033
Giá : 1,308,000 VNĐ
50-75mm Panme đo ngoài điện tử Insize 3109-75
Mã hàng : INS-750-034
Giá : 1,536,000 VNĐ
75-100mm Panme đo ngoài điện tử Insize 3109-100
Mã hàng : INS-100-035
Giá : 1,736,000 VNĐ
0-25mm Panme đo ngoài Insize 3203-25
Mã hàng : INS-250-036
Giá : 346,000 VNĐ
25-50mm Panme đo ngoài Insize 3203-50
Mã hàng : INS-500-037
Giá : 388,000 VNĐ
50-75mm Panme đo ngoài Insize 3203-75
Mã hàng : INS-750-038
Giá : 433,000 VNĐ
75-100mm Panme đo ngoài Insize 3203-100
Mã hàng : INS-100-039
Giá : 480,000 VNĐ
25mm Dưỡng đo bán kính 15 lá Insize 4801-15
Mã hàng : INS-150-040
Giá : 196,000 VNĐ
15mm Dưỡng đo bán kính 16 lá Insize 4801-16
Mã hàng : INS-160-041
Giá : 196,000 VNĐ
7mm Dưỡng đo bán kính 17 lá Insize 4801-17
Mã hàng : INS-170-042
Giá : 164,000 VNĐ
7mm Dưỡng đo ren 24 lá Insize 4820-124
Mã hàng : INS-124-043
Giá : 141,000 VNĐ
Đế từ tính Insize 6201-60
Mã hàng : INS-600-044
Giá : 348,000 VNĐ
18-190mm Compa đo trong Insize 7249-200
Mã hàng : INS-200-045
Giá : 128,000 VNĐ
0-190mm Compa vạch dấu Insize 7250-200
Mã hàng : INS-200-046
Giá : 125,000 VNĐ
80x120mm Thước đo góc Insize 4799-180
Mã hàng : INS-180-047
Giá : 343,000 VNĐ
0-30mm Thước đo sâu Insize 1244-30
Mã hàng : INS-300-048
Giá : 330,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :176 - Tổng truy cập : 186,015,992
Facebook
Liên hệ