XUẤT XỨ » Trung Quốc
0-25mm Panme đo ngoài Insize 3203-25
Mã hàng : INS-250-036
Giá : 367,000 VNĐ
25-50mm Panme đo ngoài Insize 3203-50
Mã hàng : INS-500-037
Giá : 411,000 VNĐ
50-75mm Panme đo ngoài Insize 3203-75
Mã hàng : INS-750-038
Giá : 459,000 VNĐ
75-100mm Panme đo ngoài Insize 3203-100
Mã hàng : INS-100-039
Giá : 510,000 VNĐ
25mm Dưỡng đo bán kính 15 lá Insize 4801-15
Mã hàng : INS-150-040
Giá : 172,000 VNĐ
15mm Dưỡng đo bán kính 16 lá Insize 4801-16
Mã hàng : INS-160-041
Giá : 172,000 VNĐ
7mm Dưỡng đo bán kính 17 lá Insize 4801-17
Mã hàng : INS-170-042
Giá : 174,000 VNĐ
7mm Dưỡng đo ren 24 lá Insize 4820-124
Mã hàng : INS-124-043
Giá : 117,000 VNĐ
18-190mm Compa đo trong Insize 7249-200
Mã hàng : INS-200-045
Giá : 135,000 VNĐ
0-190mm Compa vạch dấu Insize 7250-200
Mã hàng : INS-200-046
Giá : 132,000 VNĐ
80x120mm Thước đo góc Insize 4799-180
Mã hàng : INS-180-047
Giá : 336,000 VNĐ
13mm Bộ máy khoan 109 chi tiết HELI 13-2
Mã hàng : TAM-132-084
Giá : 765,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :60 - Tổng truy cập : 175,765,187
Facebook
Liên hệ