XUẤT XỨ » Trung Quốc
18mm x 600mm Xà beng Asaki AK-9658
Mã hàng : ASK-965-207
Giá : 240,000 VNĐ
20mm x 1000mm Xà beng Asaki AK-9659
Mã hàng : ASK-965-208
Giá : 399,000 VNĐ
9" Kìm tuốt dây Asaki AK-9102
Mã hàng : ASK-910-209
Giá : 86,000 VNĐ
500W Súng thổi hơi nóng Asaki AK-9017
Mã hàng : ASK-901-210
Giá : 363,000 VNĐ
700W Súng thổi hơi nóng Asaki AK-9018
Mã hàng : ASK-901-211
Giá : 395,000 VNĐ
1600W Súng thổi hơi nóng Asaki AK-9012
Mã hàng : ASK-901-212
Giá : 363,000 VNĐ
2000W Súng thổi hơi nóng Asaki AK-9013
Mã hàng : ASK-901-213
Giá : 395,000 VNĐ
2000W Súng thổi hơi nóng Asaki AK-9014
Mã hàng : ASK-901-214
Giá : 517,000 VNĐ
6 x 200mm Vít đóng bake Asaki AK-6341
Mã hàng : ASK-634-215
Giá : 40,000 VNĐ
6 x 200mm Vít đóng bake Asaki AK-6342
Mã hàng : ASK-634-216
Giá : 40,000 VNĐ
1# x 38mm Vít đóng bake Asaki AK-7183
Mã hàng : ASK-718-217
Giá : 7,000 VNĐ
1# x 80mm Vít đóng bake Asaki AK-7184
Mã hàng : ASK-718-218
Giá : 11,000 VNĐ
2# x 38mm Vít đóng bake Asaki AK-7185
Mã hàng : ASK-718-219
Giá : 7,000 VNĐ
2# x 80mm Vít đóng bake Asaki AK-7186
Mã hàng : ASK-718-220
Giá : 11,000 VNĐ
3# x 38mm Vít đóng bake Asaki AK-7187
Mã hàng : ASK-718-221
Giá : 7,000 VNĐ
3# x 80mm Vít đóng bake Asaki AK-7188
Mã hàng : ASK-718-222
Giá : 12,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :169 - Tổng truy cập : 188,506,290
Facebook
Liên hệ