XUẤT XỨ » Trung Quốc
200ml Súng phun sơn Asaki AK-4019
Mã hàng : ASK-401-403
Giá : 209,000 VNĐ
2200W/220V Motor điện Asaki AS-607
Mã hàng : ASK-607-385
Giá : 4,224,000 VNĐ
20 x 350mm Mũi khoan bê tông Asaki AK-6739
Mã hàng : ASK-673-130
Giá : 86,000 VNĐ
22 x 350mm Mũi khoan bê tông Asaki AK-6740
Mã hàng : ASK-674-131
Giá : 115,000 VNĐ
25 x 350mm Mũi khoan bê tông Asaki AK-6741
Mã hàng : ASK-674-132
Giá : 115,000 VNĐ
1mm Mũi khoan sắt, inox Asaki AK-3532
Mã hàng : ASK-353-135
Giá : 6,000 VNĐ
2.0mm Mũi khoan sắt, inox Asaki AK-3536
Mã hàng : ASK-353-139
Giá : 7,000 VNĐ
2.5mm Mũi khoan sắt, inox Asaki AK-3537
Mã hàng : ASK-353-140
Giá : 7,000 VNĐ
2.8mm Mũi khoan sắt, inox Asaki AK-3538
Mã hàng : ASK-353-141
Giá : 9,000 VNĐ
3.0mm Mũi khoan sắt, inox Asaki AK-3539
Mã hàng : ASK-353-142
Giá : 9,000 VNĐ
3.2mm Mũi khoan sắt, inox Asaki AK-3540
Mã hàng : ASK-354-143
Giá : 10,000 VNĐ
3.5mm Mũi khoan sắt, inox Asaki AK-3541
Mã hàng : ASK-354-144
Giá : 11,000 VNĐ
3.8mm Mũi khoan sắt, inox Asaki AK-3542
Mã hàng : ASK-354-145
Giá : 13,000 VNĐ
20mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3307
Mã hàng : ASK-330-180
Giá : 26,000 VNĐ
21mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3308
Mã hàng : ASK-330-181
Giá : 26,000 VNĐ
22mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3309
Mã hàng : ASK-330-182
Giá : 27,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :132 - Tổng truy cập : 180,284,301
Facebook
Liên hệ