XUẤT XỨ » Trung Quốc
18mm Cờ lê vòng miệng xi bóng Endura E2618
Mã hàng : END-261-548
Giá : 92,000 VNĐ
20mm Cờ lê vòng miệng xi bóng Endura E2620
Mã hàng : END-262-559
Giá : 115,000 VNĐ
7mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/4" Endura E3137
Mã hàng : END-313-617
Giá : 10,000 VNĐ
10mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/4" Endura E3140
Mã hàng : END-314-511
Giá : 13,000 VNĐ
13mm Đầu tuýp dài 6 góc 1/4" Endura E3143
Mã hàng : END-314-531
Giá : 16,000 VNĐ
125mm Cần xiết lực tự động 1/4" Endura E3201
Mã hàng : END-320-526
Giá : 90,000 VNĐ
125mm Cần xiết lực cán nhựa 1/4" Endura E3202
Mã hàng : END-320-525
Giá : 176,000 VNĐ
2" (50mm) Cần nối 1/4" Endura E3204
Mã hàng : END-320-557
Giá : 11,000 VNĐ
4" (100mm) Cần nối 1/4" Endura E3205
Mã hàng : END-320-589
Giá : 16,000 VNĐ
1/4" Đầu tuýp lắc léo Endura E3208
Mã hàng : END-320-505
Giá : 21,000 VNĐ
350mm Cần xiết lực tự động 3/4" Endura E4641
Mã hàng : END-464-580
Giá : 791,000 VNĐ
6" Kìm mũi nhọn Endura E5121A
Mã hàng : END-512-606
Giá : 60,000 VNĐ
8" Kìm mũi nhọn Endura E5123A
Mã hàng : END-512-622
Giá : 77,000 VNĐ
6" Kìm cắt Endura E5222A
Mã hàng : END-522-605
Giá : 64,000 VNĐ
7" Kìm cắt Endura E5223A
Mã hàng : END-522-616
Giá : 83,000 VNĐ
6" Kìm (kiềm) răng Endura E5321A
Mã hàng : END-532-603
Giá : 74,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :70 - Tổng truy cập : 196,475,422
Facebook
Liên hệ