XUẤT XỨ » Trung Quốc
750W/380V Motor điện Asaki AS-454
Mã hàng : ASK-454-391
Giá : 2,185,000 VNĐ
750W/380V Motor điện AS-483
Mã hàng : ASK-483-390
Giá : 2,264,000 VNĐ
550W/380V Motor điện Asaki AS-453
Mã hàng : ASK-453-389
Giá : 1,668,000 VNĐ
550W/380V Motor điện Asaki AS-482
Mã hàng : ASK-482-388
Giá : 2,185,000 VNĐ
370W/380V Motor điện Asaki AS-452
Mã hàng : ASK-452-387
Giá : 1,511,000 VNĐ
2200W/220V Motor điện Asaki AS-607
Mã hàng : ASK-607-385
Giá : 4,370,000 VNĐ
1500W/220V Motor điện Asaki AS-606
Mã hàng : ASK-606-384
Giá : 3,178,000 VNĐ
1100W/220V Motor điện Asaki AS-616
Mã hàng : ASK-616-383
Giá : 3,614,000 VNĐ
750W/220V Motor điện Asaki AS-615
Mã hàng : ASK-615-382
Giá : 2,941,000 VNĐ
750W/220V Motor điện Asaki AS-604
Mã hàng : ASK-604-381
Giá : 2,383,000 VNĐ
550W/220V Motor điện Asaki AS-614
Mã hàng : ASK-614-380
Giá : 2,543,000 VNĐ
370W/220V Motor điện Asaki AS-613
Mã hàng : ASK-613-379
Giá : 2,225,000 VNĐ
370W/220V Motor điện Asaki AS-602
Mã hàng : ASK-602-378
Giá : 1,987,000 VNĐ
750W Máy bơm nước Asaki AS-802
Mã hàng : ASK-802-377
Giá : 2,339,000 VNĐ
600W Máy bơm nước Asaki AS-801
Mã hàng : ASK-801-376
Giá : 2,263,000 VNĐ
460W Máy bơm nước Asaki AS-800
Mã hàng : ASK-800-375
Giá : 2,186,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :171 - Tổng truy cập : 184,682,941
Facebook
Liên hệ