XUẤT XỨ » Trung Quốc
20mm Vòng miệng tự lắc Asaki AK-7716
Mã hàng : ASK-771-270
Giá : 207,000 VNĐ
21mm Vòng miệng tự lắc Asaki AK-7717
Mã hàng : ASK-771-271
Giá : 210,000 VNĐ
22mm Vòng miệng tự lắc Asaki AK-7718
Mã hàng : ASK-771-272
Giá : 219,000 VNĐ
23mm Vòng miệng tự lắc Asaki AK-7719
Mã hàng : ASK-771-273
Giá : 237,000 VNĐ
24mm Vòng miệng tự lắc Asaki AK-7720
Mã hàng : ASK-772-274
Giá : 251,000 VNĐ
6-24mm Bộ hai đầu vòng Asaki AK-7514
Mã hàng : ASK-751-275
Giá : 328,000 VNĐ
8-19mm Bộ hai đầu vòng Asaki AK-7732
Mã hàng : ASK-773-276
Giá : 726,000 VNĐ
10-19mm Bộ vòng miệng tự lắc Asaki AK-7734
Mã hàng : ASK-773-277
Giá : 842,000 VNĐ
1/2" Cần L Asaki AK-7600
Mã hàng : ASK-760-278
Giá : 57,000 VNĐ
1/2" Cần tự động Asaki AK-7585
Mã hàng : ASK-758-279
Giá : 716,000 VNĐ
1/2" Cần tự động Asaki AK-7586
Mã hàng : ASK-758-280
Giá : 1,498,000 VNĐ
6mm Cần siết đầu típ chữ L Asaki AK-7551
Mã hàng : ASK-755-281
Giá : 29,000 VNĐ
7mm Cần siết đầu típ chữ L Asaki AK-7552
Mã hàng : ASK-755-282
Giá : 29,000 VNĐ
8mm Cần siết đầu típ chữ L Asaki AK-7553
Mã hàng : ASK-755-283
Giá : 28,000 VNĐ
9mm Cần siết đầu típ chữ L Asaki AK-7554
Mã hàng : ASK-755-284
Giá : 27,000 VNĐ
10mm Cần siết đầu típ chữ L Asaki AK-7555
Mã hàng : ASK-755-285
Giá : 32,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :148 - Tổng truy cập : 188,370,053
Facebook
Liên hệ