XUẤT XỨ » Trung Quốc
5" Êtô Asaki AK-6929
Mã hàng : ASA-929-170
Giá : 1,332,000 VNĐ
6" Êtô Asaki AK-6930
Mã hàng : ASA-930-171
Giá : 1,743,000 VNĐ
8" Êtô Asaki AK-6931
Mã hàng : ASA-931-172
Giá : 3,280,000 VNĐ
2" Ê tô kẹp ống Asaki AK-6428
Mã hàng : ASA-428-173
Giá : 363,000 VNĐ
3" Ê tô kẹp ống Asaki AK-6429
Mã hàng : ASA-429-174
Giá : 533,000 VNĐ
4" Ê tô kẹp ống Asaki AK-6430
Mã hàng : ASA-430-175
Giá : 908,000 VNĐ
3 tấn Đội kê Asaki AK-6300
Mã hàng : ASA-300-176
Giá : 406,000 VNĐ
6 tấn Đội kê Asaki AK-6301
Mã hàng : ASA-301-177
Giá : 684,000 VNĐ
5" Máy mài bàn Asaki AS-001 (MQD3213)
Mã hàng : ASA-001-178
Giá : 719,000 VNĐ
6" Máy mài bàn Asaki AS-002 (MQD3215)
Mã hàng : ASA-002-179
Giá : 814,000 VNĐ
6" Máy mài bàn AS-003 (MD3215M)
Mã hàng : ASA-003-180
Giá : 1,018,000 VNĐ
6" Máy mài bàn Asaki AS-004 (MD3215)
Mã hàng : ASA-004-181
Giá : 1,336,000 VNĐ
8" Máy mài bàn Asaki AS-006 (MD3220)
Mã hàng : ASA-006-182
Giá : 1,782,000 VNĐ
6" Máy mài bàn Asaki AS-013 (MD3215HD)
Mã hàng : ASA-013-183
Giá : 2,291,000 VNĐ
8" Máy mài bàn Asaki AS-017 (MD3220HD)
Mã hàng : ASA-017-184
Giá : 3,945,000 VNĐ
13mm Máy khoan bàn Asaki AS-030 (ZJ4113)
Mã hàng : ASA-030-185
Giá : 2,291,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :150 - Tổng truy cập : 187,000,243
Facebook
Liên hệ