x

DCA

XUẤT XỨ » Trung Quốc
5" Kìm nhọn Asaki AK-8290
Mã hàng : ASA-829-456
Giá : 32,000 VNĐ
5" Kìm nhọn Asaki AK-8297
Mã hàng : ASA-829-457
Giá : 32,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Asaki AK-303
Mã hàng : ASA-303-467
Giá : 59,000 VNĐ
5" Kìm nhọn Asaki AK-8363
Mã hàng : ASA-836-470
Giá : 45,000 VNĐ
5" Kìm càng cua mini Asaki AK-8291
Mã hàng : ASA-829-460
Giá : 32,000 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-8362
Mã hàng : ASA-836-469
Giá : 46,000 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-8152
Mã hàng : ASA-815-471
Giá : 54,000 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-8154
Mã hàng : ASA-815-472
Giá : 54,000 VNĐ
1" Kìm mở ống Asaki AK-640
Mã hàng : ASA-640-499
Giá : 115,000 VNĐ
1.5" Kìm mở ống Asaki AK-641
Mã hàng : ASA-641-500
Giá : 164,000 VNĐ
4"/40T Lưỡi cắt gỗ + nhôm Asaki AK-8667
Mã hàng : ASA-866-549
Giá : 79,000 VNĐ
7"/80T Lưỡi cắt gỗ + nhôm Asaki AK-8672
Mã hàng : ASA-867-554
Giá : 203,000 VNĐ
9"/100T Lưỡi cắt gỗ+ nhôm Asaki AK-8678
Mã hàng : ASA-867-558
Giá : 336,000 VNĐ
10"/100T Lưỡi cắt gỗ + nhôm Asaki AK-8683
Mã hàng : ASA-868-562
Giá : 368,000 VNĐ
12"/100T Lưỡi cắt gỗ + nhôm Asaki AK-8688
Mã hàng : ASA-868-566
Giá : 519,000 VNĐ
14"/80T Lưỡi cắt gỗ+ nhôm Asaki AK-8692
Mã hàng : ASA-869-569
Giá : 540,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :121 - Tổng truy cập : 195,386,467
Facebook
Liên hệ