XUẤT XỨ » Trung Quốc
H7 x 55mm Đầu tuýp lục giác Asaki AK-7285
Mã hàng : ASK-728-435
Giá : 33,000 VNĐ
H6 x 55mm Đầu tuýp lục giác Asaki AK-7284
Mã hàng : ASK-728-434
Giá : 33,000 VNĐ
H5 x 55mm Đầu tuýp lục giác Asaki AK-7283
Mã hàng : ASK-728-433
Giá : 33,000 VNĐ
H4 x 55mm Đầu tuýp lục giác Asaki AK-7282
Mã hàng : ASK-728-432
Giá : 33,000 VNĐ
H3 x 55mm Đầu tuýp lục giác Asaki AK-7281
Mã hàng : ASK-728-431
Giá : 33,000 VNĐ
4" Cảo ba chấu Asaki AK-1116
Mã hàng : ASK-111-098
Giá : 267,000 VNĐ
6" Cảo ba chấu Asaki AK-1117
Mã hàng : ASK-111-099
Giá : 481,000 VNĐ
8" Cảo ba chấu Asaki AK-1118
Mã hàng : ASK-111-100
Giá : 853,000 VNĐ
10" Cảo ba chấu Asaki AK-1119
Mã hàng : ASK-111-101
Giá : 1,430,000 VNĐ
3" Cảo vô bạc piston Asaki AK-1061
Mã hàng : ASK-106-104
Giá : 144,000 VNĐ
4" Cảo vô bạc piston Asaki AK-1062
Mã hàng : ASK-106-105
Giá : 184,000 VNĐ
680g Búa cao su cán gỗ Asaki AK-378
Mã hàng : ASK-378-229
Giá : 71,000 VNĐ
600g Rìu Cán nhựa Asaki AK-9507
Mã hàng : ASK-950-230
Giá : 169,000 VNĐ
1/2" Cần L Asaki AK-7600
Mã hàng : ASK-760-278
Giá : 66,000 VNĐ
1/2" Cần tự động Asaki AK-7585
Mã hàng : ASK-758-279
Giá : 880,000 VNĐ
1/2" Cần tự động Asaki AK-7586
Mã hàng : ASK-758-280
Giá : 1,842,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :95 - Tổng truy cập : 178,114,429
Facebook
Liên hệ