XUẤT XỨ » Trung Quốc
400W Máy cưa lọng Hitachi FCJ65S3
Mã hàng : HTA-065-075
Giá : 1,342,000 VNĐ
705W Máy cưa lọng Hitachi CJ90VST
Mã hàng : HTA-090-076
Giá : 2,470,000 VNĐ
14" Máy cưa xích 1140W Hitachi CS350A
Mã hàng : HTA-350-077
Giá : 5,432,000 VNĐ
16" Máy cưa xích 1.25kW Hitachi CS33EB
Mã hàng : HTA-033-079
Giá : 4,790,000 VNĐ
16" Máy cưa xích 1.8kW Hitachi CS40EA
Mã hàng : HTA-040-080
Giá : 7,410,000 VNĐ
Bộ dụng cụ gia đình 7 chi tiết Endura E1121
Mã hàng : END-112-350
Giá : 371,000 VNĐ
Bộ dụng cụ gia đình 8 chi tiết Endura E1122
Mã hàng : END-112-351
Giá : 433,000 VNĐ
Bộ dụng cụ gia đình 9 chi tiết Endura E1123
Mã hàng : END-112-352
Giá : 404,000 VNĐ
60W Mỏ hàn chì Endura E9604
Mã hàng : END-960-404
Giá : 145,000 VNĐ
80W Mỏ hàn chì Endura E9605
Mã hàng : END-960-405
Giá : 166,000 VNĐ
100W Mỏ hàn chì Endura E9606
Mã hàng : END-960-406
Giá : 176,000 VNĐ
150W Mỏ hàn chì Endura E9607
Mã hàng : END-960-407
Giá : 249,000 VNĐ
200W Mỏ hàn chì Endura E9608
Mã hàng : END-960-408
Giá : 348,000 VNĐ
300W Mỏ hàn chì Endura E9609
Mã hàng : END-960-409
Giá : 502,000 VNĐ
Bộ dụng cụ gia đình 24 chi tiết Asaki AK-9784
Mã hàng : ASK-978-628
Giá : 736,000 VNĐ
Bộ dụng cụ gia đình 34 chi tiết Asaki AK-9785
Mã hàng : ASK-978-629
Giá : 1,023,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :69 - Tổng truy cập : 177,179,781
Facebook
Liên hệ