XUẤT XỨ » Trung Quốc
8" Máy mài bàn Asaki AS-021
Mã hàng : ASA-021-265
Giá : 5,307,000 VNĐ
10" Máy mài bàn Asaki AS-022
Mã hàng : ASA-022-267
Giá : 5,968,000 VNĐ
8" Kìm bấm mạng Asaki AK-336
Mã hàng : ASA-336-270
Giá : 108,000 VNĐ
6mm2 Kìm bấm cosse tròn Asaki AK-342
Mã hàng : ASA-342-271
Giá : 260,000 VNĐ
8" Kìm bấm mạng Asaki AK-9003
Mã hàng : ASA-003-272
Giá : 118,000 VNĐ
225mm Kìm bấm lỗ Asaki AK-8158
Mã hàng : ASA-158-273
Giá : 136,000 VNĐ
150mm Kìm bấm lỗ Asaki AK-8159
Mã hàng : ASA-159-274
Giá : 198,000 VNĐ
10" Kìm cắt lưới Asaki AK-8187
Mã hàng : ASA-187-275
Giá : 192,000 VNĐ
Bút thử điện điện tử Asaki AK-9059
Mã hàng : ASA-059-276
Giá : 65,000 VNĐ
Bộ vít điện tử 34 chi tiết Asaki AK-9072
Mã hàng : ASA-072-277
Giá : 154,000 VNĐ
12" Hộp đựng đồ nghề Asaki AK-9950
Mã hàng : ASA-950-278
Giá : 224,000 VNĐ
17" Hộp đựng đồ nghề Asaki AK-9953
Mã hàng : ASA-953-281
Giá : 483,000 VNĐ
18" Hộp đựng đồ nghề 2 ngăn Asaki AK-9956
Mã hàng : ASA-956-282
Giá : 548,000 VNĐ
20" Hộp đựng đồ nghề 3 ngăn Asaki AK-9957
Mã hàng : ASA-957-284
Giá : 611,000 VNĐ
14" Hộp đựng đồ nghề Asaki AK-9964
Mã hàng : ASA-964-285
Giá : 286,000 VNĐ
17" Hộp đựng đồ nghề Asaki AK-9965
Mã hàng : ASA-965-286
Giá : 356,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :140 - Tổng truy cập : 180,532,861
Facebook
Liên hệ