XUẤT XỨ » Trung Quốc
3/8" Cần mạnh Asaki AK-7832
Mã hàng : ASA-783-926
3" Cần nối 3/8" Asaki AK-7829
Mã hàng : ASA-782-927
1/2" Khớp nối vạn năng Asaki AK-018
Mã hàng : ASA-018-945
Giá : 62,000 VNĐ
4" Cần nối 1/4" Asaki AK-7840
Mã hàng : ASA-784-948
Cần siết đầu tuýp chữ L 3 chi tiết Asaki AK-7595
Mã hàng : ASK-759-042
Giá : 182,000 VNĐ
500N.m Cần siết lực Asaki AK-6500
Mã hàng : ASK-650-040
Giá : 286,000 VNĐ
3/8" Cần siết Asaki AK-7863
Mã hàng : ASK-786-037
Giá : 200,000 VNĐ
1/4" Cần siết Asaki AK-7862
Mã hàng : ASK-786-036
Giá : 170,000 VNĐ
16oz Búa nhổ đinh Stanley 51-162
Mã hàng : STL-511-634
Giá : 488,000 VNĐ
T35 x 100mm Đầu tuýp 6 góc Asaki AK-7244
Mã hàng : ASK-724-460
Giá : 42,000 VNĐ
T30 x 100mm Đầu tuýp 6 góc Asaki AK-7243
Mã hàng : ASK-724-459
Giá : 42,000 VNĐ
T27 x 100mm Đầu tuýp 6 góc Asaki AK-7242
Mã hàng : ASK-724-458
Giá : 42,000 VNĐ
T25 x 100mm Đầu tuýp 6 góc Asaki AK-7241
Mã hàng : ASK-724-457
Giá : 42,000 VNĐ
T20 x 100mm Đầu tuýp 6 góc Asaki AK-7240
Mã hàng : ASK-724-456
Giá : 42,000 VNĐ
T35 x 55mm Đầu tuýp 6 góc Asaki AK-7305
Mã hàng : ASK-730-450
Giá : 33,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :97 - Tổng truy cập : 177,970,804
Facebook
Liên hệ