XUẤT XỨ » Trung Quốc
120x1500mm Cảo chữ F AK-6257
Mã hàng : ASA-257-148
Giá : 242,000 VNĐ
120x2000mm Cảo chữ F Asaki AK-6258
Mã hàng : ASA-258-149
Giá : 303,000 VNĐ
2" Cảo chữ C Asaki AK-6260
Mã hàng : ASA-260-150
Giá : 29,000 VNĐ
3" Cảo chữ C Asaki AK-6262
Mã hàng : ASA-262-151
Giá : 58,000 VNĐ
4" Cảo chữ C Asaki AK-6263
Mã hàng : ASA-263-152
Giá : 75,000 VNĐ
5" Cảo chữ C Asaki AK-6264
Mã hàng : ASA-264-153
Giá : 94,000 VNĐ
6" Cảo chữ C Asaki AK-6265
Mã hàng : ASA-265-154
Giá : 115,000 VNĐ
8" Cảo chữ C Asaki AK-6266
Mã hàng : ASA-266-155
Giá : 162,000 VNĐ
10" Cảo chữ C Asaki AK-6267
Mã hàng : ASA-267-156
Giá : 203,000 VNĐ
12" Cảo chữ C Asaki AK-6268
Mã hàng : ASA-268-157
Giá : 235,000 VNĐ
3" Ê tô mâm xoay Asaki AK-6279
Mã hàng : ASA-279-158
Giá : 1,138,000 VNĐ
4" Ê tô mâm xoay Asaki AK-6280
Mã hàng : ASA-280-159
Giá : 1,465,000 VNĐ
5" Ê tô mâm xoay Asaki AK-6281
Mã hàng : ASA-281-160
Giá : 1,951,000 VNĐ
3" Ê tô bàn Asaki AK-6285
Mã hàng : ASA-285-161
Giá : 197,000 VNĐ
4" Ê tô bàn Asaki AK-6286
Mã hàng : ASA-286-162
Giá : 248,000 VNĐ
5" Ê tô bàn Asaki AK-6287
Mã hàng : ASA-287-163
Giá : 327,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :145 - Tổng truy cập : 186,161,899
Facebook
Liên hệ