XUẤT XỨ » Trung Quốc
10" Máy mài bàn Asaki AS-022
Mã hàng : ASA-022-267
Giá : 5,426,000 VNĐ
8" Máy mài bàn Bosch GBG 8
Mã hàng : BOS-800-143
Giá : 3,572,000 VNĐ
6” Máy mài bàn 2 đá Asaki AS-005 (M3215)
Mã hàng : ASA-005-416
Giá : 1,729,000 VNĐ
6" Máy mài 2 đá Makita GB602
Mã hàng : MKT-602-310
Giá : 2,220,000 VNĐ
8" Máy mài 2 đá Makita GB801
Mã hàng : MKT-801-311
Giá : 3,738,000 VNĐ
10” Máy mài bàn 2 đá Asaki AS-008 (M3225)
Mã hàng : ASA-008-418
Giá : 3,087,000 VNĐ
6” Máy mài bàn 2 đá Asaki AS-014 (M3215HD)
Mã hàng : ASA-014-419
Giá : 2,965,000 VNĐ
12” Máy mài bàn 2 đá Asaki AS-011 (M3030)
Mã hàng : ASA-011-421
Giá : 10,996,000 VNĐ
10” Máy mài bàn 2 đá Asaki AS-010 (M3025)
Mã hàng : ASA-010-423
Giá : 5,426,000 VNĐ
4" Máy mài góc Skill 9750
Mã hàng : SKI-975-032
Giá : 820,000 VNĐ
Máy bắn đinh pallet dùng hơi Makita AN902
Mã hàng : MKT-902-466
Giá : 8,552,000 VNĐ
500cc Bơm mỡ Asaki AK-423
Mã hàng : ASA-423-961
Giá : 298,000 VNĐ
500cc Bơm mỡ Asaki AK-424
Mã hàng : ASA-424-962
Giá : 249,000 VNĐ
Bơm mỡ bò bằng đạp chân Asaki AK-1008
Mã hàng : ASA-100-963
Giá : 1,442,000 VNĐ
Bơm mỡ bằng khí nén Asaki AK-1076
Mã hàng : ASA-107-964
Giá : 3,994,000 VNĐ
4" Máy mài góc 820W Black and Decker G720
Mã hàng : BLK-720-068
Giá : 642,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :70 - Tổng truy cập : 177,249,499
Facebook
Liên hệ