XUẤT XỨ » Trung Quốc
6" Máy mài bàn Skil 3000
Mã hàng : SKI-300-005
Giá : 1,216,000 VNĐ
4" Máy mài góc Skil 9133
Mã hàng : SKI-133-018
Giá : 583,000 VNĐ
5" Máy mài góc Skil 9378
Mã hàng : SKI-378-019
Giá : 869,000 VNĐ
4" Máy mài góc Skil 9373
Mã hàng : SKI-373-020
Giá : 792,000 VNĐ
4" Máy mài góc Skil 9620
Mã hàng : SKI-620-023
Giá : 662,000 VNĐ
4" Máy mài góc Skil 9850
Mã hàng : SKI-850-024
Giá : 807,000 VNĐ
5" Máy mài góc Skil 9855
Mã hàng : SKI-855-025
Giá : 869,000 VNĐ
5" Máy mài bàn Asaki AS-001 (MQD3213)
Mã hàng : ASA-001-178
Giá : 931,000 VNĐ
6" Máy mài bàn Asaki AS-002 (MQD3215)
Mã hàng : ASA-002-179
Giá : 1,054,000 VNĐ
6" Máy mài bàn AS-003 (MD3215M)
Mã hàng : ASA-003-180
Giá : 1,318,000 VNĐ
6" Máy mài bàn Asaki AS-004 (MD3215)
Mã hàng : ASA-004-181
Giá : 1,729,000 VNĐ
8" Máy mài bàn Asaki AS-006 (MD3220)
Mã hàng : ASA-006-182
Giá : 2,307,000 VNĐ
6" Máy mài bàn Asaki AS-013 (MD3215HD)
Mã hàng : ASA-013-183
Giá : 2,965,000 VNĐ
8" Máy mài bàn Asaki AS-017 (MD3220HD)
Mã hàng : ASA-017-184
Giá : 5,106,000 VNĐ
8" Máy mài bàn Asaki AS-021
Mã hàng : ASA-021-265
Giá : 4,824,000 VNĐ
12" Máy mài bàn Asaki AS-023
Mã hàng : ASA-023-266
Nhãn hiệu
Đang online :67 - Tổng truy cập : 177,160,238
Facebook
Liên hệ