x

DCA

XUẤT XỨ » Trung Quốc
8x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00147
Mã hàng : MKT-001-524
Giá : 23,000 VNĐ
8x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-00153
Mã hàng : MKT-001-525
Giá : 26,000 VNĐ
9x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00169
Mã hàng : MKT-001-526
Giá : 23,000 VNĐ
10x110mm Mũi khoan bê tông Makita D-09117
Mã hàng : MKT-091-527
Giá : 20,000 VNĐ
10x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00181
Mã hàng : MKT-001-528
Giá : 25,000 VNĐ
10x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-00197
Mã hàng : MKT-001-529
Giá : 28,000 VNĐ
11x310mm Mũi khoan bê tông Makita D-00212
Mã hàng : MKT-002-530
Giá : 20,000 VNĐ
12x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-00228
Mã hàng : MKT-002-531
Giá : 23,000 VNĐ
12x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00234
Mã hàng : MKT-002-532
Giá : 28,000 VNĐ
12x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-00240
Mã hàng : MKT-002-533
Giá : 31,000 VNĐ
12x350mm Mũi khoan bê tông Makita D-16112
Mã hàng : MKT-161-534
Giá : 37,000 VNĐ
12.7x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-03280
Mã hàng : MKT-032-535
Giá : 25,000 VNĐ
12.7x350mm Mũi khoan bê tông Makita D-03296
Mã hàng : MKT-032-536
Giá : 41,000 VNĐ
13x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-00256
Mã hàng : MKT-002-537
Giá : 25,000 VNĐ
13x350mm Mũi khoan bê tông Makita D-16128
Mã hàng : MKT-161-538
Giá : 41,000 VNĐ
14x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-00262
Mã hàng : MKT-002-539
Giá : 31,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :120 - Tổng truy cập : 195,392,965
Facebook
Liên hệ