XUẤT XỨ » Trung Quốc
6" Mỏ lết xích Asaki AK-219
Mã hàng : ASA-219-495
Giá : 1,128,000 VNĐ
8" Mỏ lết xích Asaki AK-220
Mã hàng : ASA-220-496
Giá : 1,358,000 VNĐ
10" Mỏ lết xích Asaki AK-221
Mã hàng : ASA-221-497
Giá : 1,813,000 VNĐ
12" Mỏ lết xích Asaki AK-222
Mã hàng : ASA-222-498
Giá : 2,042,000 VNĐ
1" Kìm mở ống Asaki AK-640
Mã hàng : ASA-640-499
Giá : 127,000 VNĐ
1.5" Kìm mở ống Asaki AK-641
Mã hàng : ASA-641-500
Giá : 181,000 VNĐ
8" Kìm cộng lực mini Asaki AK-8190
Mã hàng : ASA-819-515
Giá : 87,000 VNĐ
1" Cảo chữ C Asaki AK-6259
Mã hàng : ASA-625-516
Giá : 27,000 VNĐ
4"/40T Lưỡi cắt gỗ + nhôm Asaki AK-8667
Mã hàng : ASA-866-549
Giá : 92,000 VNĐ
6"/40T Lưỡi cắt gỗ + nhôm Asaki AK-8668
Mã hàng : ASA-866-550
Giá : 143,000 VNĐ
6"/60T Lưỡi cắt gỗ + nhôm Asaki AK-8669
Mã hàng : ASA-866-551
Giá : 158,000 VNĐ
7"/40T Lưỡi cắt gỗ + nhôm Asaki AK-8670
Mã hàng : ASA-867-552
Giá : 186,000 VNĐ
7"/60T Lưỡi cắt gỗ + nhôm Asaki AK-8671
Mã hàng : ASA-867-553
Giá : 214,000 VNĐ
7"/80T Lưỡi cắt gỗ + nhôm Asaki AK-8672
Mã hàng : ASA-867-554
Giá : 236,000 VNĐ
9"/40T Lưỡi cắt gỗ + nhôm Asaki AK-8675
Mã hàng : ASA-867-555
Giá : 284,000 VNĐ
9"/80T Lưỡi cắt gỗ + nhôm Asaki AK-8677
Mã hàng : ASA-867-557
Giá : 341,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :192 - Tổng truy cập : 184,885,903
Facebook
Liên hệ