XUẤT XỨ » Trung Quốc
14x210mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-142-023
Giá : 45,000 VNĐ
14x260mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-142-024
Giá : 50,000 VNĐ
14x310mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-143-025
Giá : 58,000 VNĐ
14x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-144-026
Giá : 89,000 VNĐ
16x170mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-161-027
Giá : 45,000 VNĐ
16x216mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-162-028
Giá : 50,000 VNĐ
16x300mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-163-029
Giá : 65,000 VNĐ
16x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-164-030
Giá : 98,000 VNĐ
18x200mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-182-031
Giá : 63,000 VNĐ
18x300mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-183-032
Giá : 85,000 VNĐ
18x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-184-033
Giá : 112,000 VNĐ
20x200mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-202-034
Giá : 94,000 VNĐ
20x300mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-203-035
Giá : 113,000 VNĐ
20x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-204-036
Giá : 162,000 VNĐ
22x260mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-222-037
Giá : 109,000 VNĐ
22x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-224-038
Giá : 197,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :206 - Tổng truy cập : 191,192,155
Facebook
Liên hệ