XUẤT XỨ » Trung Quốc
6" Giũa vuông Asaki AK-3755
Mã hàng : ASK-375-511
Giá : 38,000 VNĐ
8" Giũa vuông Asaki AK-3756
Mã hàng : ASK-375-512
Giá : 44,000 VNĐ
10" Giũa vuông Asaki AK-3757
Mã hàng : ASK-375-513
Giá : 57,000 VNĐ
12" Giũa vuông Asaki AK-3758
Mã hàng : ASK-375-514
Giá : 73,000 VNĐ
6" Giũa tam giác Asaki AK-3750
Mã hàng : ASK-375-515
Giá : 39,000 VNĐ
10" Giũa tam giác Asaki AK-3752
Mã hàng : ASK-375-517
Giá : 59,000 VNĐ
12" Giũa tam giác Asaki AK-3753
Mã hàng : ASK-375-518
Giá : 76,000 VNĐ
6" Giũa tròn Asaki AK-3760
Mã hàng : ASK-376-519
Giá : 36,000 VNĐ
12" Giũa tròn Asaki AK-3763
Mã hàng : ASK-376-522
Giá : 63,000 VNĐ
10mm Đục gỗ cao cấp Asaki AK-3912
Mã hàng : ASK-391-523
Giá : 42,000 VNĐ
12mm Đục gỗ cao cấp Asaki AK-3913
Mã hàng : ASK-391-524
Giá : 42,000 VNĐ
14mm Đục gỗ cao cấp Asaki AK-3915
Mã hàng : ASK-391-525
Giá : 44,000 VNĐ
16mm Đục gỗ cao cấp Asaki AK-3917
Mã hàng : ASK-391-526
Giá : 44,000 VNĐ
22mm Đục gỗ cao cấp Asaki AK-3921
Mã hàng : ASK-392-528
Giá : 49,000 VNĐ
25mm Đục gỗ cao cấp Asaki AK-3923
Mã hàng : ASK-392-529
Giá : 53,000 VNĐ
10mm Đục gỗ cao cấp Asaki AK-3937
Mã hàng : ASK-393-530
Giá : 65,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :207 - Tổng truy cập : 193,945,923
Facebook
Liên hệ