XUẤT XỨ » Trung Quốc
18V Máy vặn vít chạy pin Makita DTD147Z
Mã hàng : MKT-147-707
Giá : 3,512,000 VNĐ
14.4V Máy vặn ốc chạy pin Makita DTW250RME
Mã hàng : MKT-250-708
Giá : 8,453,000 VNĐ
18V Máy vặn ốc chạy pin 1/2" Makita DTW251RME
Mã hàng : MKT-251-709
Giá : 8,829,000 VNĐ
14.4V Máy vặn ốc chạy pin 1/2" Makita DTW280RME
Mã hàng : MKT-280-710
Giá : 10,196,000 VNĐ
14.4V Máy vặn ốc chạy pin 1/2" Makita DTW280Z
Mã hàng : MKT-280-711
Giá : 4,440,000 VNĐ
18V Máy vặn ốc chạy pin 1/2" Makita DTW281RME
Mã hàng : MKT-281-712
Giá : 10,597,000 VNĐ
18V Máy vặn ốc chạy pin 1/2" Makita DTW281Z
Mã hàng : MKT-281-713
Giá : 4,641,000 VNĐ
18V Máy vặn ốc chạy pin 1/2" Makita DTW450RFE
Mã hàng : MKT-450-714
Giá : 9,469,000 VNĐ
18V Máy cưa lọng chạy pin Makita JV183DZ
Mã hàng : MKT-183-725
Giá : 1,480,000 VNĐ
10.8V Máy khoan vặn vít dùng pin Makita HP331DSYE
Mã hàng : MKT-331-734
Giá : 2,634,000 VNĐ
10.8V Máy khoan vặn vít dùng pin Makita DF031DSYE
Mã hàng : MKT-031-735
Giá : 2,434,000 VNĐ
10.8V Máy khoan vặn vít dùng pin Makita DF331DSYE
Mã hàng : MKT-331-736
Giá : 2,472,000 VNĐ
12V Máy vặn vít dùng pin Makita TD110DSYE
Mã hàng : MKT-110-737
Giá : 2,497,000 VNĐ
Pin 10.8V/1.5Ah Stanley SCB12S
Mã hàng : STL-012-679
5kg Đe cơ khí Asaki AK-6882
Mã hàng : ASA-688-311
Giá : 411,000 VNĐ
11kg Đe cơ khí Asaki AK-6883
Mã hàng : ASA-688-312
Giá : 922,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :49 - Tổng truy cập : 177,081,514
Facebook
Liên hệ