XUẤT XỨ » Trung Quốc
8x210mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-821-012
Giá : 28,000 VNĐ
10x170mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-101-013
Giá : 30,000 VNĐ
10x210mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-102-014
Giá : 32,000 VNĐ
10x260mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-102-015
Giá : 38,000 VNĐ
10x310mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-103-016
Giá : 44,000 VNĐ
12x170mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-121-017
Giá : 30,000 VNĐ
12x210mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-122-018
Giá : 35,000 VNĐ
12x260mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-122-019
Giá : 44,000 VNĐ
12x310mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-123-020
Giá : 47,000 VNĐ
12x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-124-021
Giá : 73,000 VNĐ
14x170mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-141-022
Giá : 38,000 VNĐ
14x210mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-142-023
Giá : 45,000 VNĐ
14x260mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-142-024
Giá : 50,000 VNĐ
14x310mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-143-025
Giá : 58,000 VNĐ
14x450mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-144-026
Giá : 89,000 VNĐ
16x170mm Mũi khoan bê tông SDS Plus Benz
Mã hàng : BEN-161-027
Giá : 45,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :139 - Tổng truy cập : 191,130,300
Facebook
Liên hệ