x

HGLock

XUẤT XỨ » Trung Quốc
15x160mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-00284
Mã hàng : MKT-002-932
Giá : 37,000 VNĐ
15x260mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-25638
Mã hàng : MKT-256-933
Giá : 47,000 VNĐ
15x350mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16140
Mã hàng : MKT-161-934
Giá : 61,000 VNĐ
15x460mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-17550
Mã hàng : MKT-175-935
Giá : 93,000 VNĐ
16x260mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16156
Mã hàng : MKT-161-936
Giá : 49,000 VNĐ
16x350mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16162
Mã hàng : MKT-161-937
Giá : 61,000 VNĐ
17x160mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16178
Mã hàng : MKT-161-938
Giá : 47,000 VNĐ
17x260mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16184
Mã hàng : MKT-161-939
Giá : 59,000 VNĐ
17x350mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16190
Mã hàng : MKT-161-940
Giá : 75,000 VNĐ
19x350mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16243
Mã hàng : MKT-162-942
Giá : 93,000 VNĐ
19x460mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16293
Mã hàng : MKT-162-943
Giá : 112,000 VNĐ
22x460mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-15241
Mã hàng : MKT-152-944
Giá : 119,000 VNĐ
24x260mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-25644
Mã hàng : MKT-256-945
Giá : 105,000 VNĐ
25x310mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-08517
Mã hàng : MKT-085-946
Giá : 121,000 VNĐ
1 2 3 4 5 6 7
Nhãn hiệu
Đang online :142 - Tổng truy cập : 178,956,972
Facebook
Liên hệ