XUẤT XỨ » Trung Quốc
15x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-187
Giá : 200,000 VNĐ
16x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-188
Giá : 200,000 VNĐ
17x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-189
Giá : 200,000 VNĐ
18x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-190
Giá : 200,000 VNĐ
19x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-191
Giá : 200,000 VNĐ
20x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-192
Giá : 200,000 VNĐ
21x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-193
Giá : 200,000 VNĐ
22x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-194
Giá : 200,000 VNĐ
23x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-195
Giá : 200,000 VNĐ
24x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-196
Giá : 200,000 VNĐ
25x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-197
Giá : 200,000 VNĐ
27x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-198
Giá : 223,000 VNĐ
30x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-199
Giá : 234,000 VNĐ
32x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-200
Giá : 234,000 VNĐ
36x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-201
Giá : 256,000 VNĐ
38x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-202
Giá : 267,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :129 - Tổng truy cập : 189,578,259
Facebook
Liên hệ