XUẤT XỨ » Trung Quốc
7" Kìm mở phe cong Asaki AK-8349
Mã hàng : ASA-834-486
Giá : 58,000 VNĐ
9" Kìm mở phe cong Asaki AK-8351
Mã hàng : ASA-835-487
Giá : 94,000 VNĐ
13" Kìm mở phe cong Asaki AK-8352
Mã hàng : ASA-835-488
Giá : 170,000 VNĐ
7" Kìm chết Asaki AK-8254
Mã hàng : ASA-825-489
Giá : 75,000 VNĐ
10" Kìm chết Asaki AK-8255
Mã hàng : ASA-825-490
Giá : 88,000 VNĐ
10" Kìm chết Asaki AK-8258
Mã hàng : ASA-825-491
Giá : 88,000 VNĐ
11" Kìm chết chữ C Asaki AK-8266
Mã hàng : ASA-826-492
Giá : 120,000 VNĐ
7" Kìm chết Asaki AK-8260
Mã hàng : ASA-826-493
Giá : 119,000 VNĐ
4" Mỏ lết xích Asaki AK-218
Mã hàng : ASA-218-494
Giá : 899,000 VNĐ
6" Mỏ lết xích Asaki AK-219
Mã hàng : ASA-219-495
Giá : 1,128,000 VNĐ
8" Mỏ lết xích Asaki AK-220
Mã hàng : ASA-220-496
Giá : 1,358,000 VNĐ
10" Mỏ lết xích Asaki AK-221
Mã hàng : ASA-221-497
Giá : 1,813,000 VNĐ
12" Mỏ lết xích Asaki AK-222
Mã hàng : ASA-222-498
Giá : 2,042,000 VNĐ
1" Kìm mở ống Asaki AK-640
Mã hàng : ASA-640-499
Giá : 127,000 VNĐ
1.5" Kìm mở ống Asaki AK-641
Mã hàng : ASA-641-500
Giá : 181,000 VNĐ
8" Kìm cộng lực mini Asaki AK-8190
Mã hàng : ASA-819-515
Giá : 87,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :150 - Tổng truy cập : 184,791,372
Facebook
Liên hệ