XUẤT XỨ » Trung Quốc
3" Êtô kẹp mâm xoay TPC THQ-30
Mã hàng : TPC-030-062
Giá : 400,000 VNĐ
10" Kìm mỏ quạ Endura E5512
Mã hàng : END-551-145
Giá : 98,000 VNĐ
13mm Bộ máy khoan đa năng 109 chi tiết TPC 6135T
Mã hàng : TPC-613-001
Giá : 800,000 VNĐ
4" Máy mài góc 700W TPC 9533C
Mã hàng : TPC-953-020
Giá : 490,000 VNĐ
4" Máy mài góc 700W TPC 9535S
Mã hàng : TPC-953-021
Giá : 507,000 VNĐ
4" Máy mài góc 700W TPC 9535L
Mã hàng : TPC-953-022
Giá : 507,000 VNĐ
4" Máy mài góc 1000W TPC 9547
Mã hàng : TPC-954-023
Giá : 614,000 VNĐ
4" Máy mài góc 1100W TPC 9548
Mã hàng : TPC-954-024
Giá : 614,000 VNĐ
5" Máy mài góc 1200W TPC 9125
Mã hàng : TPC-912-025
Giá : 867,000 VNĐ
6" Máy mài góc 1600W TPC 9150
Mã hàng : TPC-915-026
Giá : 879,000 VNĐ
180mm Máy mài góc 2600W TPC 9180
Mã hàng : TPC-918-027
Giá : 1,498,000 VNĐ
9" Máy mài góc 2600W TPC 9230
Mã hàng : TPC-923-028
Giá : 1,520,000 VNĐ
6mm Máy mài khuôn 240W TPC 8225
Mã hàng : TPC-822-030
Giá : 456,000 VNĐ
6mm Máy mài khuôn 450W TPC 8026
Mã hàng : TPC-802-031
Giá : 637,000 VNĐ
7" Máy đánh bóng 1100W TPC 8180
Mã hàng : TPC-818-029
Giá : 1,014,000 VNĐ
3/4" Máy vặn bu lông 850W TPC 6024
Mã hàng : TPC-602-035
Giá : 1,948,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :210 - Tổng truy cập : 196,697,810
Facebook
Liên hệ