XUẤT XỨ » Trung Quốc
25mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3310
Mã hàng : ASK-331-183
Giá : 25,000 VNĐ
20mm x 16mm x 200mm Đục sắt Asaki AK-9620
Mã hàng : ASK-962-192
Giá : 109,000 VNĐ
22mm x 20mm x 250mm Đục sắt Asaki AK-9621
Mã hàng : ASK-962-193
Giá : 147,000 VNĐ
25mm x 22mm x 300mm Đục sắt Asaki AK-9622
Mã hàng : ASK-962-194
Giá : 188,000 VNĐ
22mm x 1000mm Xà beng Asaki AK-9653
Mã hàng : ASK-965-204
Giá : 545,000 VNĐ
2000W Súng thổi hơi nóng Asaki AK-9013
Mã hàng : ASK-901-213
Giá : 442,000 VNĐ
2# x 38mm Vít đóng bake Asaki AK-7185
Mã hàng : ASK-718-219
Giá : 7,000 VNĐ
2# x 80mm Vít đóng bake Asaki AK-7186
Mã hàng : ASK-718-220
Giá : 13,000 VNĐ
3# x 38mm Vít đóng bake Asaki AK-7187
Mã hàng : ASK-718-221
Giá : 7,000 VNĐ
3# x 80mm Vít đóng bake Asaki AK-7188
Mã hàng : ASK-718-222
Giá : 13,000 VNĐ
19mm Vòng miệng Asaki AK-7653
Mã hàng : ASK-765-252
Giá : 152,000 VNĐ
20mm Vòng miệng Asaki AK-7654
Mã hàng : ASK-765-253
Giá : 164,000 VNĐ
21mm Vòng miệng Asaki AK-7655
Mã hàng : ASK-765-254
Giá : 175,000 VNĐ
22mm Vòng miệng Asaki AK-7656
Mã hàng : ASK-765-255
Giá : 182,000 VNĐ
23mm Vòng miệng Asaki AK-7657
Mã hàng : ASK-765-256
Giá : 188,000 VNĐ
24mm Vòng miệng Asaki AK-7658
Mã hàng : ASK-765-257
Giá : 196,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :130 - Tổng truy cập : 179,312,810
Facebook
Liên hệ