XUẤT XỨ » Trung Quốc
9" Máy mài góc 2020W DCA ASM230A (S1M-FF-230A)
Mã hàng : DCA-230-044
Giá : 1,647,000 VNĐ
5" Máy mài thẳng 710W DCA ASS125B (S1S-FF-125B)
Mã hàng : DCA-125-047
Giá : 1,088,000 VNĐ
6" Máy mài thẳng 1020W DCA ASS150 (S1S-FF-150)
Mã hàng : DCA-150-048
Giá : 1,131,000 VNĐ
10mm Máy mài khuôn 105W DCA ASJ03-10 (S1J-FF03-10)
Mã hàng : DCA-310-089
Giá : 462,000 VNĐ
25mm Máy mài khuôn 400W DCA ASJ03-25 (S1J-FF03-25)
Mã hàng : DCA-325-092
Giá : 598,000 VNĐ
Súng bắn đinh U dùng hơi DCA A1013J
Mã hàng : DCA-101-179
Giá : 348,000 VNĐ
32mm Máy khoan 900W Dewalt DW570K
Mã hàng : DEW-570-006
Giá : 8,763,000 VNĐ
10mm Máy khoan 400W Crown CT10070
Mã hàng : CRT-212-001
Giá : 641,000 VNĐ
13mm Máy khoan 600W Crown CT10019
Mã hàng : CRT-234-003
13mm Máy khoan 710W Black and Decker CD70K
Mã hàng : BLK-070-025
Giá : 1,579,000 VNĐ
13mm Máy khoan 710W Black and Decker KR703
Mã hàng : BLK-703-026
Giá : 2,000,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :57 - Tổng truy cập : 176,003,257
Facebook
Liên hệ