XUẤT XỨ » Trung Quốc
25 tấn Con đội răng Asaki AK-1708
Mã hàng : ASA-708-223
Giá : 1,993,000 VNĐ
32 tấn Con đội răng Asaki AK-1709
Mã hàng : ASA-709-224
Giá : 2,934,000 VNĐ
32 tấn Con đội răng thấp Asaki AK-1710
Mã hàng : ASA-710-225
Giá : 2,774,000 VNĐ
50 tấn Con đội răng Asaki AK-1711
Mã hàng : ASA-711-226
Giá : 5,224,000 VNĐ
50 tấn Con đội răng thấp Asaki AK-1712
Mã hàng : ASA-712-227
Giá : 5,103,000 VNĐ
100 tấn Con đội răng Asaki AK-1713
Mã hàng : ASA-713-228
Giá : 14,867,000 VNĐ
500A-600A Kìm kẹp mát Asaki AK-2021
Mã hàng : ASA-021-232
Giá : 140,000 VNĐ
600A-800A Kìm kẹp mát Asaki AK-2028
Mã hàng : ASA-028-233
Giá : 176,000 VNĐ
500A-600A Kìm kẹp mát Asaki AK-2042
Mã hàng : ASA-042-234
Giá : 87,000 VNĐ
600A-800A Kìm kẹp mát Asaki AK-2043
Mã hàng : ASA-043-235
Giá : 113,000 VNĐ
6" Thước lăn đường Asaki AK-2576
Mã hàng : ASA-576-236
Giá : 1,084,000 VNĐ
12.5" Thước lăn đường Asaki AK-2577
Mã hàng : ASA-577-237
Giá : 1,481,000 VNĐ
12.5" Thước lăn đường Asaki AK-2578
Mã hàng : ASA-578-238
Giá : 862,000 VNĐ
Đầu uốn thanh đồng/nhôm thủy lực CWC-150 Asaki AK-6437
Mã hàng : ASA-437-243
Giá : 6,668,000 VNĐ
Đầu uốn thanh đồng/nhôm thủy lực CWC-150 Asaki AK-6439
Mã hàng : ASA-439-244
Giá : 8,335,000 VNĐ
Đầu đột thủy lực CH-70 Asaki AK-6442
Mã hàng : ASA-442-246
Giá : 10,835,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :122 - Tổng truy cập : 180,521,171
Facebook
Liên hệ