XUẤT XỨ » Trung Quốc
Bộ công cụ khoét lỗ gỗ và thạch cao Asaki AK-3683
Mã hàng : ASK-368-200
Giá : 199,000 VNĐ
18mm x 400mm Xà beng Asaki AK-9650
Mã hàng : ASK-965-201
Giá : 169,000 VNĐ
20mm x 600mm Xà beng Asaki AK-9651
Mã hàng : ASK-965-202
Giá : 235,000 VNĐ
22mm x 800mm Xà beng Asaki AK-9652
Mã hàng : ASK-965-203
Giá : 366,000 VNĐ
22mm x 1000mm Xà beng Asaki AK-9653
Mã hàng : ASK-965-204
Giá : 477,000 VNĐ
25mm x 1500mm Xà beng Asaki AK-9654
Mã hàng : ASK-965-205
Giá : 788,000 VNĐ
18mm x 400mm Xà beng Asaki AK-9657
Mã hàng : ASK-965-206
Giá : 183,000 VNĐ
18mm x 600mm Xà beng Asaki AK-9658
Mã hàng : ASK-965-207
Giá : 240,000 VNĐ
20mm x 1000mm Xà beng Asaki AK-9659
Mã hàng : ASK-965-208
Giá : 399,000 VNĐ
9" Kìm tuốt dây Asaki AK-9102
Mã hàng : ASK-910-209
Giá : 86,000 VNĐ
500W Súng thổi hơi nóng Asaki AK-9017
Mã hàng : ASK-901-210
Giá : 363,000 VNĐ
700W Súng thổi hơi nóng Asaki AK-9018
Mã hàng : ASK-901-211
Giá : 395,000 VNĐ
1600W Súng thổi hơi nóng Asaki AK-9012
Mã hàng : ASK-901-212
Giá : 363,000 VNĐ
2000W Súng thổi hơi nóng Asaki AK-9013
Mã hàng : ASK-901-213
Giá : 395,000 VNĐ
2000W Súng thổi hơi nóng Asaki AK-9014
Mã hàng : ASK-901-214
Giá : 517,000 VNĐ
6 x 200mm Vít đóng bake Asaki AK-6341
Mã hàng : ASK-634-215
Giá : 40,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :140 - Tổng truy cập : 193,838,775
Facebook
Liên hệ