XUẤT XỨ » Trung Quốc
22mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3309
Mã hàng : ASK-330-182
Giá : 24,000 VNĐ
25mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3310
Mã hàng : ASK-331-183
Giá : 22,000 VNĐ
6mm Mũi khoan sứ Asaki AK-3365
Mã hàng : ASK-336-184
Giá : 8,000 VNĐ
8mm Mũi khoan sứ Asaki AK-3366
Mã hàng : ASK-336-185
Giá : 11,000 VNĐ
10mm Mũi khoan sứ Asaki AK-3367
Mã hàng : ASK-336-186
Giá : 13,000 VNĐ
12mm Mũi khoan sứ Asaki AK-3368
Mã hàng : ASK-336-187
Giá : 16,000 VNĐ
12" Đĩa cắt gỗ Asaki AK-441
Mã hàng : ASK-441-188
Giá : 145,000 VNĐ
4" Đĩa cắt gỗ Asaki AK-433
Mã hàng : ASK-433-189
Giá : 46,000 VNĐ
9" Đĩa cắt gỗ Asaki AK-437
Mã hàng : ASK-437-190
Giá : 97,000 VNĐ
12" Đĩa cắt gỗ Asaki AK-442
Mã hàng : ASK-442-191
Giá : 209,000 VNĐ
20mm x 16mm x 200mm Đục sắt Asaki AK-9620
Mã hàng : ASK-962-192
Giá : 95,000 VNĐ
22mm x 20mm x 250mm Đục sắt Asaki AK-9621
Mã hàng : ASK-962-193
Giá : 136,000 VNĐ
25mm x 22mm x 300mm Đục sắt Asaki AK-9622
Mã hàng : ASK-962-194
Giá : 175,000 VNĐ
16mm x 300mm Đục sắt Asaki AK-9642
Mã hàng : ASK-964-195
Giá : 132,000 VNĐ
16mm x 300mm Đục sắt Asaki AK-9643
Mã hàng : ASK-964-196
Giá : 132,000 VNĐ
Bộ đục sắt Asaki AK-9629
Mã hàng : ASK-962-197
Giá : 424,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :199 - Tổng truy cập : 193,946,044
Facebook
Liên hệ