XUẤT XỨ » Trung Quốc
9" Máy mài 2000W Makita GA9020
Mã hàng : MKT-020-162
Giá : 2,421,000 VNĐ
1-1/2" Máy mài khuôn Makita GD0600
Mã hàng : MKT-600-007
Giá : 1,631,000 VNĐ
16mm Máy khoan tốc độ cao 710W Makita HP1630
Mã hàng : MKT-630-227
Giá : 1,254,000 VNĐ
20mm Máy khoan búa 720W Makita HP2050
Mã hàng : MKT-205-138
Giá : 2,384,000 VNĐ
20mm Máy khoan búa 720W Makita HP2051
Mã hàng : MKT-205-008
Giá : 2,459,000 VNĐ
20mm Máy khoan búa 710W Makita HR2230
Mã hàng : MKT-230-069
Giá : 2,572,000 VNĐ
38mm Máy mài khuôn Maktec MT910
Mã hàng : MKT-910-082
Giá : 929,000 VNĐ
14.4V Máy khoan & Vặn vít chạy pin Maktec MT064SK2
Mã hàng : MKT-064-096
Giá : 2,446,000 VNĐ
18V Máy khoan & Vặn vít chạy pin Maktec MT065SK2
Mã hàng : MKT-065-100
Giá : 2,672,000 VNĐ
110m Máy cắt đá Maktec MT411
Mã hàng : MKT-411-105
Giá : 1,705,000 VNĐ
4” Máy mài góc 720W Maktec MT960
Mã hàng : MKT-960-109
Giá : 2,091,001 VNĐ
5" Máy mài Maktec MT963
Mã hàng : MKT-963-444
Giá : 891,000 VNĐ
9.6V Máy khoan & Vặn vít chạy pin Maktec MT062SK2
Mã hàng : MKT-062-086
Giá : 1,945,000 VNĐ
7.2V Máy khoan chạy pin Maktec MT066SK2
Mã hàng : MKT-066-103
Giá : 3,481,001 VNĐ
12V Máy khoan & Vặn vít chạy pin Maktec MT063SK2
Mã hàng : MKT-063-087
Giá : 2,070,000 VNĐ
450W Máy cưa lọng Makita 4326
Mã hàng : MKT-432-244
Giá : 1,305,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :133 - Tổng truy cập : 180,356,540
Facebook
Liên hệ