XUẤT XỨ » Trung Quốc
16mm x 300mm Đục sắt Asaki AK-9642
Mã hàng : ASK-964-195
Giá : 153,000 VNĐ
16mm x 300mm Đục sắt Asaki AK-9643
Mã hàng : ASK-964-196
Giá : 153,000 VNĐ
18mm x 400mm Xà beng Asaki AK-9657
Mã hàng : ASK-965-206
Giá : 197,000 VNĐ
14mm Vòng miệng Asaki AK-7648
Mã hàng : ASK-764-247
Giá : 109,000 VNĐ
15mm Vòng miệng Asaki AK-7649
Mã hàng : ASK-764-248
Giá : 116,000 VNĐ
16mm Vòng miệng Asaki AK-7650
Mã hàng : ASK-765-249
Giá : 121,000 VNĐ
17mm Vòng miệng Asaki AK-7651
Mã hàng : ASK-765-250
Giá : 130,000 VNĐ
18mm Vòng miệng Asaki AK-7652
Mã hàng : ASK-765-251
Giá : 145,000 VNĐ
14mm Vòng miệng tự lắc Asaki AK-7710
Mã hàng : ASK-771-264
Giá : 146,000 VNĐ
15mm Vòng miệng tự lắc Asaki AK-7711
Mã hàng : ASK-771-265
Giá : 151,000 VNĐ
16mm Vòng miệng tự lắc Asaki AK-7712
Mã hàng : ASK-771-266
Giá : 164,000 VNĐ
17mm Vòng miệng tự lắc Asaki AK-7713
Mã hàng : ASK-771-267
Giá : 176,000 VNĐ
18mm Vòng miệng tự lắc Asaki AK-7714
Mã hàng : ASK-771-268
Giá : 192,000 VNĐ
14mm Đục gỗ cao cấp Asaki AK-3915
Mã hàng : ASK-391-525
Giá : 50,000 VNĐ
16mm Đục gỗ cao cấp Asaki AK-3917
Mã hàng : ASK-391-526
Giá : 50,000 VNĐ
14mm Đục gỗ cao cấp Asaki AK-3940
Mã hàng : ASK-394-532
Giá : 80,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :76 - Tổng truy cập : 178,172,860
Facebook
Liên hệ