XUẤT XỨ » Trung Quốc
14x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-132
Giá : 542,000 VNĐ
15x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-133
Giá : 542,000 VNĐ
16x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-134
Giá : 542,000 VNĐ
17x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-135
Giá : 551,000 VNĐ
18x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-136
Giá : 551,000 VNĐ
19x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-137
Giá : 551,000 VNĐ
20x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-138
Giá : 593,000 VNĐ
21x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-139
Giá : 608,000 VNĐ
22x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-140
Giá : 612,000 VNĐ
23x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-141
Giá : 683,000 VNĐ
24x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-142
Giá : 702,000 VNĐ
25x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-143
Giá : 721,000 VNĐ
26x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-144
Giá : 741,000 VNĐ
27x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-145
Giá : 840,000 VNĐ
28x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-146
Giá : 840,000 VNĐ
29x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-147
Giá : 951,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :127 - Tổng truy cập : 180,516,404
Facebook
Liên hệ