XUẤT XỨ » Trung Quốc
21x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-116
Giá : 415,000 VNĐ
22x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-117
Giá : 415,000 VNĐ
23x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-118
Giá : 457,000 VNĐ
24x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-119
Giá : 466,000 VNĐ
25x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-120
Giá : 490,000 VNĐ
26x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-121
Giá : 490,000 VNĐ
27x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-122
Giá : 584,000 VNĐ
28x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-123
Giá : 593,000 VNĐ
29x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-124
Giá : 612,000 VNĐ
30x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-125
Giá : 622,000 VNĐ
31x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-126
Giá : 655,000 VNĐ
32x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-127
Giá : 655,000 VNĐ
34x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-128
Giá : 702,000 VNĐ
35x35mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-129
Giá : 739,000 VNĐ
12x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-130
Giá : 542,000 VNĐ
13x50mm Mũi khoan từ thép gió HSS Benz
Mã hàng : BEN-000-131
Giá : 542,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :117 - Tổng truy cập : 180,518,681
Facebook
Liên hệ