XUẤT XỨ » Trung Quốc
18mm Mũi khoan gỗ đuôi cá Bosch 2608595489
Mã hàng : BOS-260-288
Giá : 39,000 VNĐ
152mm Khớp nối mũi khoan đuôi cá Bosch 2608587520
Mã hàng : BOS-260-302
Giá : 168,000 VNĐ
17 x 280mm Mũi đục nhọn Bosch 2608684884
Mã hàng : BOS-260-318
Giá : 94,000 VNĐ
17 x 280mm Mũi đục dẹt Bosch 2608684885
Mã hàng : BOS-260-320
Giá : 71,000 VNĐ
105mm Đĩa cắt Bosch 2608603727
Mã hàng : BOS-260-449
Giá : 78,000 VNĐ
10x210mm Mũi khoan bê tông Plus-3 Bosch 2608831026
Mã hàng : BOS-260-346
Giá : 30,000 VNĐ
1.5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595050
Mã hàng : BOS-260-469
Giá : 71,000 VNĐ
10mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595077
Mã hàng : BOS-260-380
Giá : 306,000 VNĐ
10.5mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595078
Mã hàng : BOS-260-381
Giá : 356,000 VNĐ
11mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595079
Mã hàng : BOS-260-382
Giá : 403,000 VNĐ
11.5mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595080
Mã hàng : BOS-260-383
Giá : 451,000 VNĐ
12mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595081
Mã hàng : BOS-260-384
Giá : 480,000 VNĐ
12.5mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595082
Mã hàng : BOS-260-385
Giá : 512,000 VNĐ
13mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595083
Mã hàng : BOS-260-386
Giá : 619,000 VNĐ
14mm Bộ mũi khoan sắt 4 mũi HSS-G Bocsh 2608585593
Mã hàng : BOS-260-387
Giá : 757,000 VNĐ
15mm Bộ mũi khoan sắt 4 mũi HSS-G Bocsh 2608585594
Mã hàng : BOS-260-388
Giá : 886,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :61 - Tổng truy cập : 180,222,440
Facebook
Liên hệ