XUẤT XỨ » Trung Quốc
1mm Mũi khoan sắt, inox Asaki AK-3532
Mã hàng : ASK-353-135
Giá : 6,000 VNĐ
2.0mm Mũi khoan sắt, inox Asaki AK-3536
Mã hàng : ASK-353-139
Giá : 7,000 VNĐ
2.5mm Mũi khoan sắt, inox Asaki AK-3537
Mã hàng : ASK-353-140
Giá : 7,000 VNĐ
2.8mm Mũi khoan sắt, inox Asaki AK-3538
Mã hàng : ASK-353-141
Giá : 9,000 VNĐ
3.0mm Mũi khoan sắt, inox Asaki AK-3539
Mã hàng : ASK-353-142
Giá : 9,000 VNĐ
3.2mm Mũi khoan sắt, inox Asaki AK-3540
Mã hàng : ASK-354-143
Giá : 10,000 VNĐ
3.5mm Mũi khoan sắt, inox Asaki AK-3541
Mã hàng : ASK-354-144
Giá : 11,000 VNĐ
3.8mm Mũi khoan sắt, inox Asaki AK-3542
Mã hàng : ASK-354-145
Giá : 13,000 VNĐ
20mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3307
Mã hàng : ASK-330-180
Giá : 26,000 VNĐ
21mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3308
Mã hàng : ASK-330-181
Giá : 26,000 VNĐ
22mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3309
Mã hàng : ASK-330-182
Giá : 27,000 VNĐ
25mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3310
Mã hàng : ASK-331-183
Giá : 25,000 VNĐ
20mm x 16mm x 200mm Đục sắt Asaki AK-9620
Mã hàng : ASK-962-192
Giá : 109,000 VNĐ
22mm x 20mm x 250mm Đục sắt Asaki AK-9621
Mã hàng : ASK-962-193
Giá : 147,000 VNĐ
25mm x 22mm x 300mm Đục sắt Asaki AK-9622
Mã hàng : ASK-962-194
Giá : 188,000 VNĐ
22mm x 1000mm Xà beng Asaki AK-9653
Mã hàng : ASK-965-204
Giá : 545,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :74 - Tổng truy cập : 178,193,111
Facebook
Liên hệ