XUẤT XỨ » Trung Quốc
5.5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595064
Mã hàng : BOS-260-363
Giá : 170,000 VNĐ
5.8mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595065
Mã hàng : BOS-260-364
Giá : 195,000 VNĐ
6 mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595066
Mã hàng : BOS-260-365
Giá : 195,000 VNĐ
6.2mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595067
Mã hàng : BOS-260-366
Giá : 220,000 VNĐ
6.4mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595335
Mã hàng : BOS-260-367
Giá : 220,000 VNĐ
6.5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595068
Mã hàng : BOS-260-368
Giá : 220,000 VNĐ
6.7mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595336
Mã hàng : BOS-260-369
Giá : 259,000 VNĐ
6.8mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595069
Mã hàng : BOS-260-370
Giá : 259,000 VNĐ
7.2mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595337
Mã hàng : BOS-260-372
Giá : 304,000 VNĐ
24mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580403
Mã hàng : BOS-260-397
Giá : 56,000 VNĐ
27mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580405
Mã hàng : BOS-260-399
Giá : 62,000 VNĐ
29mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580406
Mã hàng : BOS-260-400
Giá : 66,000 VNĐ
30mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580407
Mã hàng : BOS-260-401
Giá : 67,000 VNĐ
32mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580408
Mã hàng : BOS-260-402
Giá : 71,000 VNĐ
33mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580409
Mã hàng : BOS-260-403
Giá : 73,000 VNĐ
35mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580410
Mã hàng : BOS-260-404
Giá : 75,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :137 - Tổng truy cập : 180,399,887
Facebook
Liên hệ