XUẤT XỨ » Trung Quốc
32mm Máy khoan 900W Dewalt DW570K
Mã hàng : DEW-570-006
Giá : 8,763,000 VNĐ
10mm Máy khoan 400W Crown CT10070
Mã hàng : CRT-212-001
Giá : 641,000 VNĐ
13mm Máy khoan 600W Crown CT10019
Mã hàng : CRT-234-003
13mm Máy khoan 710W Black and Decker CD70K
Mã hàng : BLK-070-025
Giá : 1,579,000 VNĐ
13mm Máy khoan 710W Black and Decker KR703
Mã hàng : BLK-703-026
Giá : 2,000,000 VNĐ
30mm Máy khoan búa 1020W Crown CT18026
Mã hàng : CRT-361-012
Giá : 2,136,000 VNĐ
13mm Máy khoan 710W Dewalt D21520
Mã hàng : DEW-215-022
Giá : 3,824,000 VNĐ
13mm Máy khoan 600W Dewalt D21710
Mã hàng : DEW-217-002
Giá : 1,841,000 VNĐ
10mm Máy khoan điện 550W Dewalt D21003
Mã hàng : DEW-210-001
Giá : 1,052,000 VNĐ
26mm Máy khoan 800W Dewalt D25112K
Mã hàng : DEW-251-023
Giá : 4,542,000 VNĐ
26mm Máy khoan 800W Dewalt D25113K
Mã hàng : DEW-251-024
Giá : 4,530,000 VNĐ
26mm Máy khoan bê tông 710W Dewalt D25303K
Mã hàng : DEW-253-005
Giá : 7,964,000 VNĐ
45mm Máy khoan 1150W Dewalt D25600K
Mã hàng : DEW-256-007
Giá : 15,648,000 VNĐ
45mm Máy khoan 1500W Dewalt D25900K
Mã hàng : DEW-259-008
Giá : 20,824,000 VNĐ
6mm Máy khoan 300W Crown CT10069
Mã hàng : CRT-069-030
Giá : 596,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :85 - Tổng truy cập : 174,592,932
Facebook
Liên hệ