XUẤT XỨ » Trung Quốc
18mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3306
Mã hàng : ASK-330-179
Giá : 26,000 VNĐ
20mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3307
Mã hàng : ASK-330-180
Giá : 28,000 VNĐ
21mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3308
Mã hàng : ASK-330-181
Giá : 28,000 VNĐ
22mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3309
Mã hàng : ASK-330-182
Giá : 29,000 VNĐ
25mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3310
Mã hàng : ASK-331-183
Giá : 27,000 VNĐ
6mm Mũi khoan sứ Asaki AK-3365
Mã hàng : ASK-336-184
Giá : 10,000 VNĐ
8mm Mũi khoan sứ Asaki AK-3366
Mã hàng : ASK-336-185
Giá : 14,000 VNĐ
10mm Mũi khoan sứ Asaki AK-3367
Mã hàng : ASK-336-186
Giá : 16,000 VNĐ
12mm Mũi khoan sứ Asaki AK-3368
Mã hàng : ASK-336-187
Giá : 20,000 VNĐ
12" Đĩa cắt gỗ Asaki AK-441
Mã hàng : ASK-441-188
Giá : 159,000 VNĐ
4" Đĩa cắt gỗ Asaki AK-433
Mã hàng : ASK-433-189
Giá : 54,000 VNĐ
9" Đĩa cắt gỗ Asaki AK-437
Mã hàng : ASK-437-190
Giá : 114,000 VNĐ
12" Đĩa cắt gỗ Asaki AK-442
Mã hàng : ASK-442-191
Giá : 242,000 VNĐ
20mm x 16mm x 200mm Đục sắt Asaki AK-9620
Mã hàng : ASK-962-192
Giá : 110,000 VNĐ
22mm x 20mm x 250mm Đục sắt Asaki AK-9621
Mã hàng : ASK-962-193
Giá : 150,000 VNĐ
25mm x 22mm x 300mm Đục sắt Asaki AK-9622
Mã hàng : ASK-962-194
Giá : 193,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :114 - Tổng truy cập : 183,867,499
Facebook
Liên hệ