XUẤT XỨ » Trung Quốc
4.5mm Mũi khoan sắt, inox Asaki AK-3545
Mã hàng : ASK-354-148
Giá : 16,000 VNĐ
4.8mm Mũi khoan sắt, inox Asaki AK-3546
Mã hàng : ASK-354-149
Giá : 17,000 VNĐ
38mm Vít đóng dẹp Asaki AK-7194
Mã hàng : ASK-718-223
Giá : 7,000 VNĐ
30#1 Béc cắt gió đá Asaki AK-6151
Mã hàng : ASK-615-330
Giá : 29,000 VNĐ
30#2 Béc cắt gió đá Asaki AK-6152
Mã hàng : ASK-615-331
Giá : 29,000 VNĐ
30#3 Béc cắt gió đá Asaki AK-6153
Mã hàng : ASK-615-332
Giá : 29,000 VNĐ
30#1 Béc cắt gió gas Asaki AK-6145
Mã hàng : ASK-614-336
Giá : 29,000 VNĐ
30#2 Béc cắt gió gas Asaki AK-6146
Mã hàng : ASK-614-337
Giá : 29,000 VNĐ
30#3 Béc cắt gió gas Asaki AK-6147
Mã hàng : ASK-614-338
Giá : 29,000 VNĐ
3m x 16mm Thước cuộn Asaki AK-2678
Mã hàng : ASK-267-344
Giá : 27,000 VNĐ
3m x 16mm Thước cuộn Asaki AK-2663
Mã hàng : ASK-266-350
Giá : 27,000 VNĐ
30m Thước cuộn Asaki AK-2653
Mã hàng : ASK-265-361
Giá : 110,000 VNĐ
300mm Thước êke thủy Asaki AK-2592
Mã hàng : ASK-259-367
Giá : 93,000 VNĐ
400 x 600mm Thước êke Asaki AK-2604
Mã hàng : ASK-260-369
Giá : 73,000 VNĐ
3x140mm Bộ giũa mini 6 chi tiết Asaki AK-3898
Mã hàng : ASK-389-497
Giá : 66,000 VNĐ
3x140mm Bộ giũa kim cương 6 chi tiết Asaki AK-3901
Mã hàng : ASK-390-500
Giá : 104,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :127 - Tổng truy cập : 178,038,735
Facebook
Liên hệ