XUẤT XỨ » Trung Quốc
120x1200mm Cảo chữ F Asaki AK-6256
Mã hàng : ASA-256-147
Giá : 255,000 VNĐ
120x2000mm Cảo chữ F Asaki AK-6258
Mã hàng : ASA-258-149
Giá : 358,000 VNĐ
2" Cảo chữ C Asaki AK-6260
Mã hàng : ASA-260-150
Giá : 33,000 VNĐ
3" Cảo chữ C Asaki AK-6262
Mã hàng : ASA-262-151
Giá : 66,000 VNĐ
4" Cảo chữ C Asaki AK-6263
Mã hàng : ASA-263-152
Giá : 86,000 VNĐ
6" Cảo chữ C Asaki AK-6265
Mã hàng : ASA-265-154
Giá : 126,000 VNĐ
8" Cảo chữ C Asaki AK-6266
Mã hàng : ASA-266-155
Giá : 174,000 VNĐ
3" Ê tô mâm xoay Asaki AK-6279
Mã hàng : ASA-279-158
Giá : 1,402,000 VNĐ
4" Ê tô mâm xoay Asaki AK-6280
Mã hàng : ASA-280-159
Giá : 1,896,000 VNĐ
5" Ê tô mâm xoay Asaki AK-6281
Mã hàng : ASA-281-160
Giá : 2,525,000 VNĐ
3" Ê tô bàn Asaki AK-6285
Mã hàng : ASA-285-161
Giá : 232,000 VNĐ
4" Ê tô bàn Asaki AK-6286
Mã hàng : ASA-286-162
Giá : 292,000 VNĐ
6" Ê tô bàn Asaki AK-6288
Mã hàng : ASA-288-164
Giá : 487,000 VNĐ
3" Ê tô bàn chữ thập mâm xoay Asaki AK-6293
Mã hàng : ASA-293-165
Giá : 1,201,000 VNĐ
4" Ê tô bàn chữ thập mâm xoay Asaki AK-6294
Mã hàng : ASA-294-166
Giá : 1,641,000 VNĐ
5" Ê tô bàn chữ thập mâm xoay Asaki AK-6295
Mã hàng : ASA-295-167
Giá : 2,359,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :77 - Tổng truy cập : 177,044,161
Facebook
Liên hệ