XUẤT XỨ » Trung Quốc
6" Thước lăn đường Asaki AK-2576
Mã hàng : ASA-576-236
Giá : 1,020,000 VNĐ
12.5" Thước lăn đường Asaki AK-2577
Mã hàng : ASA-577-237
Giá : 1,393,000 VNĐ
12.5" Thước lăn đường Asaki AK-2578
Mã hàng : ASA-578-238
Giá : 811,000 VNĐ
Đầu cắt đồng/nhôm tấm thủy lực CWC-150 Asaki AK-6433
Mã hàng : ASA-433-239
Giá : 7,836,000 VNĐ
Đầu cắt đồng/nhôm tấm thủy lực CWC-150 Asaki AK-6434
Mã hàng : ASA-434-240
Giá : 8,030,000 VNĐ
Đầu cắt đồng/nhôm tấm thủy lực CWC-200 Asaki AK-6435
Mã hàng : ASA-435-241
Giá : 9,260,000 VNĐ
Đầu cắt đồng/nhôm tấm thủy lực CWC-200 Asaki AK-6436
Mã hàng : ASA-436-242
Giá : 9,490,000 VNĐ
Đầu uốn thanh đồng/nhôm thủy lực CWC-150 Asaki AK-6437
Mã hàng : ASA-437-243
Giá : 6,269,000 VNĐ
Đầu uốn thanh đồng/nhôm thủy lực CWC-150 Asaki AK-6439
Mã hàng : ASA-439-244
Giá : 7,836,000 VNĐ
Đầu đột thủy lực CH-70 Asaki AK-6442
Mã hàng : ASA-442-246
Giá : 10,185,000 VNĐ
7" Kìm chết mũi nhọn Asaki AK-8263
Mã hàng : ASA-263-247
Giá : 76,000 VNĐ
9" Kìm chết mũi nhọn Asaki AK-8264
Mã hàng : ASA-264-248
Giá : 97,000 VNĐ
11" Kìm chết Asaki AK-8269
Mã hàng : ASA-269-249
Giá : 136,000 VNĐ
10" Kìm chết Asaki AK-8271
Mã hàng : ASA-271-250
Giá : 170,000 VNĐ
10" Kìm chết Asaki AK-8273
Mã hàng : ASA-273-251
Giá : 146,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :125 - Tổng truy cập : 184,786,982
Facebook
Liên hệ