XUẤT XỨ » Trung Quốc
32 tấn Con đội răng Asaki AK-1709
Mã hàng : ASA-709-224
Giá : 2,923,000 VNĐ
3m Thước cuộn Asaki AK-7057
Mã hàng : ASA-057-255
1.800W Máy cưa xích Makita UC3020A
Mã hàng : MKT-020-340
Giá : 2,673,000 VNĐ
1.800W Máy cưa xích Makita UC4020A
Mã hàng : MKT-020-341
Giá : 2,765,000 VNĐ
4 tấn Đội cá sấu Asaki AK-040
Mã hàng : ASA-040-404
Giá : 3,209,000 VNĐ
16" Máy cưa xích Makita EA3201S40B
Mã hàng : MKT-320-485
Giá : 4,365,000 VNĐ
32" Kìm cắt cáp Asaki AK-8214
Mã hàng : ASA-821-507
Giá : 513,000 VNĐ
4000W/380V Motor điện Asaki AS-459
Mã hàng : ASK-459-396
Giá : 5,146,000 VNĐ
4000W/380V Motor điện Asaki AS-488
Mã hàng : ASK-488-395
Giá : 5,569,000 VNĐ
3000W/380V Motor điện Asaki AS-458
Mã hàng : ASK-458-394
Giá : 4,186,000 VNĐ
370W/380V Motor điện Asaki AS-452
Mã hàng : ASK-452-387
Giá : 1,460,000 VNĐ
370W/220V Motor điện Asaki AS-613
Mã hàng : ASK-613-379
Giá : 2,151,000 VNĐ
370W/220V Motor điện Asaki AS-602
Mã hàng : ASK-602-378
Giá : 1,921,000 VNĐ
4.5mm Máy cắt Plasma Asaki AS-377
Mã hàng : ASK-377-374
Giá : 8,354,000 VNĐ
380V Máy hàn que Asaki AS-358
Mã hàng : ASK-358-373
Giá : 14,048,000 VNĐ
380V Máy hàn que Asaki AS-357
Mã hàng : ASK-357-372
Giá : 9,493,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :53 - Tổng truy cập : 178,225,662
Facebook
Liên hệ