XUẤT XỨ » Trung Quốc
8" Kéo cắt tôn Asaki AK-077
Mã hàng : ASA-077-529
Giá : 75,000 VNĐ
10" Kéo cắt tôn Asaki AK-078
Mã hàng : ASA-078-530
Giá : 95,000 VNĐ
12" Kéo cắt tôn Asaki AK-079
Mã hàng : ASA-079-531
Giá : 113,000 VNĐ
14" Kéo cắt tôn Asaki AK-080
Mã hàng : ASA-080-532
Giá : 133,000 VNĐ
42mm Dao cắt ống PVC Asaki AK-082
Mã hàng : ASA-080-533
Giá : 123,000 VNĐ
42mm Dao cắt ống PVC Asaki AK-086
Mã hàng : ASA-086-534
Giá : 76,000 VNĐ
36mm Dao cắt ống PVC Asaki AK-084
Mã hàng : ASA-084-535
Giá : 194,000 VNĐ
63mm Dao cắt ống PVC Asaki AK-087
Mã hàng : ASA-087-536
Giá : 231,000 VNĐ
30mm Dao cắt ống đồng Asaki AK-8606
Mã hàng : ASA-860-537
Giá : 86,000 VNĐ
7" Dao cắt kiếng Asaki AK-8736
Mã hàng : ASA-873-538
Giá : 44,000 VNĐ
7" Dao cắt kiếng Asaki AK-8737
Mã hàng : ASA-873-539
Giá : 73,000 VNĐ
Dao trổ Asaki AK-8742
Mã hàng : ASA-874-543
Giá : 43,000 VNĐ
Dao trổ Asaki AK-8743
Mã hàng : ASA-874-544
Giá : 45,000 VNĐ
8mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6046
Mã hàng : ASA-604-809
Giá : 19,000 VNĐ
9mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6047
Mã hàng : ASA-604-810
Giá : 19,000 VNĐ
10mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6048
Mã hàng : ASA-604-811
Giá : 19,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :126 - Tổng truy cập : 188,221,526
Facebook
Liên hệ