XUẤT XỨ » Trung Quốc
6" Máy mài bàn Asaki AS-004 (MD3215)
Mã hàng : ASA-004-181
Giá : 1,729,000 VNĐ
8" Máy mài bàn Asaki AS-006 (MD3220)
Mã hàng : ASA-006-182
Giá : 2,307,000 VNĐ
6" Máy mài bàn Asaki AS-013 (MD3215HD)
Mã hàng : ASA-013-183
Giá : 2,965,000 VNĐ
8" Máy mài bàn Asaki AS-017 (MD3220HD)
Mã hàng : ASA-017-184
Giá : 5,106,000 VNĐ
8" Máy mài bàn Asaki AS-021
Mã hàng : ASA-021-265
Giá : 4,824,000 VNĐ
12" Máy mài bàn Asaki AS-023
Mã hàng : ASA-023-266
10" Máy mài bàn Asaki AS-022
Mã hàng : ASA-022-267
Giá : 5,426,000 VNĐ
8" Máy mài bàn Bosch GBG 8
Mã hàng : BOS-800-143
Giá : 3,572,000 VNĐ
6” Máy mài bàn 2 đá Asaki AS-005 (M3215)
Mã hàng : ASA-005-416
Giá : 1,729,000 VNĐ
6" Máy mài 2 đá Makita GB602
Mã hàng : MKT-602-310
Giá : 2,220,000 VNĐ
8" Máy mài 2 đá Makita GB801
Mã hàng : MKT-801-311
Giá : 3,738,000 VNĐ
10” Máy mài bàn 2 đá Asaki AS-008 (M3225)
Mã hàng : ASA-008-418
Giá : 3,087,000 VNĐ
6” Máy mài bàn 2 đá Asaki AS-014 (M3215HD)
Mã hàng : ASA-014-419
Giá : 2,965,000 VNĐ
12” Máy mài bàn 2 đá Asaki AS-011 (M3030)
Mã hàng : ASA-011-421
Giá : 10,996,000 VNĐ
10” Máy mài bàn 2 đá Asaki AS-010 (M3025)
Mã hàng : ASA-010-423
Giá : 5,426,000 VNĐ
4" Máy mài góc Skill 9750
Mã hàng : SKI-975-032
Giá : 820,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :104 - Tổng truy cập : 174,599,361
Facebook
Liên hệ