XUẤT XỨ » Trung Quốc
Súng bắn đinh 22/64T
Mã hàng : BEX-022-004
Giá : 3,553,000 VNĐ
Súng bắn đinh 18/50A
Mã hàng : BEX-018-005
Giá : 2,106,000 VNĐ
Súng bắn đinh 18/30A
Mã hàng : BEX-018-006
Giá : 1,029,000 VNĐ
Súng bắn đinh 90/40T
Mã hàng : BEX-090-007
Giá : 3,759,000 VNĐ
Súng bắn đinh 16/851
Mã hàng : BEX-016-008
Giá : 4,788,000 VNĐ
6" Máy mài bàn Skil 3000
Mã hàng : SKI-300-005
Giá : 1,216,000 VNĐ
4" Máy mài góc Skil 9133
Mã hàng : SKI-133-018
Giá : 583,000 VNĐ
5" Máy mài góc Skil 9378
Mã hàng : SKI-378-019
Giá : 869,000 VNĐ
4" Máy mài góc Skil 9373
Mã hàng : SKI-373-020
Giá : 792,000 VNĐ
4" Máy mài góc Skil 9620
Mã hàng : SKI-620-023
Giá : 662,000 VNĐ
4" Máy mài góc Skil 9850
Mã hàng : SKI-850-024
Giá : 807,000 VNĐ
5" Máy mài góc Skil 9855
Mã hàng : SKI-855-025
Giá : 869,000 VNĐ
5" Máy mài bàn Asaki AS-001 (MQD3213)
Mã hàng : ASA-001-178
Giá : 931,000 VNĐ
6" Máy mài bàn Asaki AS-002 (MQD3215)
Mã hàng : ASA-002-179
Giá : 1,054,000 VNĐ
6" Máy mài bàn AS-003 (MD3215M)
Mã hàng : ASA-003-180
Giá : 1,318,000 VNĐ
6" Máy mài bàn Asaki AS-004 (MD3215)
Mã hàng : ASA-004-181
Giá : 1,729,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :136 - Tổng truy cập : 174,443,233
Facebook
Liên hệ