XUẤT XỨ » Trung Quốc
24" Mỏ lết răng tự động Asaki AK-8319
Mã hàng : ASK-831-097
Giá : 303,000 VNĐ
4" Cảo ba chấu Asaki AK-1116
Mã hàng : ASK-111-098
Giá : 266,000 VNĐ
6" Cảo ba chấu Asaki AK-1117
Mã hàng : ASK-111-099
Giá : 476,000 VNĐ
8" Cảo ba chấu Asaki AK-1118
Mã hàng : ASK-111-100
Giá : 847,000 VNĐ
10" Cảo ba chấu Asaki AK-1119
Mã hàng : ASK-111-101
Giá : 1,415,000 VNĐ
50-102mm Cảo mở lọc nhớt Asaki AK-1060
Mã hàng : ASK-106-103
Giá : 174,000 VNĐ
3" Cảo vô bạc piston Asaki AK-1061
Mã hàng : ASK-106-104
Giá : 149,000 VNĐ
4" Cảo vô bạc piston Asaki AK-1062
Mã hàng : ASK-106-105
Giá : 189,000 VNĐ
12" Kìm mở lọc nhớt Asaki AK-1058
Mã hàng : ASK-105-102
Giá : 173,000 VNĐ
8" Kéo cắt đa năng Asaki AK-8626
Mã hàng : ASK-862-106
Giá : 39,000 VNĐ
Dao rọc giấy Asaki AK-8738
Mã hàng : ASK-873-107
Giá : 39,000 VNĐ
Dao rọc giấy Asaki AK-8739
Mã hàng : ASK-873-108
Giá : 39,000 VNĐ
Dao rọc giấy Asaki AK-8741
Mã hàng : ASK-874-109
Giá : 39,000 VNĐ
5" Dao tuốt dây điện Asaki AK-8600
Mã hàng : ASK-860-110
Giá : 55,000 VNĐ
5" Dao tuốt dây điện Asaki AK-8601
Mã hàng : ASK-860-111
Giá : 58,000 VNĐ
18" Cưa gỗ cầm tay Asaki AK-8659
Mã hàng : ASK-865-112
Giá : 114,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :164 - Tổng truy cập : 181,499,018
Facebook
Liên hệ