XUẤT XỨ » Trung Quốc
50-102mm Cảo mở lọc nhớt Asaki AK-1060
Mã hàng : ASK-106-103
Giá : 174,000 VNĐ
3" Cảo vô bạc piston Asaki AK-1061
Mã hàng : ASK-106-104
Giá : 149,000 VNĐ
4" Cảo vô bạc piston Asaki AK-1062
Mã hàng : ASK-106-105
Giá : 189,000 VNĐ
12" Kìm mở lọc nhớt Asaki AK-1058
Mã hàng : ASK-105-102
Giá : 173,000 VNĐ
8" Kéo cắt đa năng Asaki AK-8626
Mã hàng : ASK-862-106
Giá : 39,000 VNĐ
Dao rọc giấy Asaki AK-8738
Mã hàng : ASK-873-107
Giá : 39,000 VNĐ
Dao rọc giấy Asaki AK-8739
Mã hàng : ASK-873-108
Giá : 39,000 VNĐ
Dao rọc giấy Asaki AK-8741
Mã hàng : ASK-874-109
Giá : 39,000 VNĐ
5" Dao tuốt dây điện Asaki AK-8600
Mã hàng : ASK-860-110
Giá : 55,000 VNĐ
5" Dao tuốt dây điện Asaki AK-8601
Mã hàng : ASK-860-111
Giá : 58,000 VNĐ
18" Cưa gỗ cầm tay Asaki AK-8659
Mã hàng : ASK-865-112
Giá : 114,000 VNĐ
20" Cưa gỗ cầm tay Asaki AK-8660
Mã hàng : ASK-866-113
Giá : 132,000 VNĐ
22" Cưa gỗ cầm tay Asaki AK-8661
Mã hàng : ASK-866-114
Giá : 149,000 VNĐ
6.5" Kéo cắt cành Asaki AK-8640
Mã hàng : ASK-864-115
Giá : 54,000 VNĐ
8mm x 110mm Mũi khoan bê tông Asaki AK-6725
Mã hàng : ASK-872-116
Giá : 20,000 VNĐ
10mm x 110mm Mũi khoan bê tông Asaki AK-6726
Mã hàng : ASK-872-117
Giá : 20,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :212 - Tổng truy cập : 182,748,840
Facebook
Liên hệ