XUẤT XỨ » Trung Quốc
550W/220V Motor điện Asaki AS-614
Mã hàng : ASK-614-380
Giá : 2,543,000 VNĐ
370W/220V Motor điện Asaki AS-613
Mã hàng : ASK-613-379
Giá : 2,225,000 VNĐ
370W/220V Motor điện Asaki AS-602
Mã hàng : ASK-602-378
Giá : 1,987,000 VNĐ
750W Máy bơm nước Asaki AS-802
Mã hàng : ASK-802-377
Giá : 2,339,000 VNĐ
600W Máy bơm nước Asaki AS-801
Mã hàng : ASK-801-376
Giá : 2,263,000 VNĐ
460W Máy bơm nước Asaki AS-800
Mã hàng : ASK-800-375
Giá : 2,186,000 VNĐ
4.5mm Máy cắt Plasma Asaki AS-377
Mã hàng : ASK-377-374
Giá : 8,639,000 VNĐ
380V Máy hàn que Asaki AS-358
Mã hàng : ASK-358-373
Giá : 14,527,000 VNĐ
380V Máy hàn que Asaki AS-357
Mã hàng : ASK-357-372
Giá : 9,817,000 VNĐ
25mm Máy khoan bàn Asaki AS-043
Mã hàng : ASK-043-371
Giá : 10,302,000 VNĐ
18" Mỏ lết răng tự động Asaki AK-8318
Mã hàng : ASK-831-096
Giá : 211,000 VNĐ
24" Mỏ lết răng tự động Asaki AK-8319
Mã hàng : ASK-831-097
Giá : 303,000 VNĐ
4" Cảo ba chấu Asaki AK-1116
Mã hàng : ASK-111-098
Giá : 266,000 VNĐ
6" Cảo ba chấu Asaki AK-1117
Mã hàng : ASK-111-099
Giá : 476,000 VNĐ
8" Cảo ba chấu Asaki AK-1118
Mã hàng : ASK-111-100
Giá : 847,000 VNĐ
10" Cảo ba chấu Asaki AK-1119
Mã hàng : ASK-111-101
Giá : 1,415,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :104 - Tổng truy cập : 182,586,002
Facebook
Liên hệ