XUẤT XỨ » Trung Quốc
Máy mài khuôn 90W Black and Decker RTX1
Mã hàng : BLK-100-018
Giá : 2,436,000 VNĐ
5" Máy mài góc 1010W Crown CT13217
Mã hàng : CRT-310-020
Giá : 997,000 VNĐ
4" Máy mài góc 850W Dewalt D28111X
Mã hàng : DEW-281-028
Giá : 1,530,000 VNĐ
4" Máy mài góc 1050W Dewalt D28112
Mã hàng : DEW-281-015
Giá : 1,695,000 VNĐ
7" Máy mài góc 2200W Dewalt D28413
Mã hàng : DEW-284-016
Giá : 3,530,000 VNĐ
9” Máy mài góc 1054W Dewalt D28490
Mã hàng : DEW-284-029
Giá : 3,765,000 VNĐ
4” Máy mài góc 600W Crown CT13322
Mã hàng : CRT-322-037
Giá : 738,000 VNĐ
4” Máy mài góc 860W Crown CT13288
Mã hàng : CRT-288-038
Giá : 868,000 VNĐ
5” Máy mài góc 860W Crown CT13336
Mã hàng : CRT-336-039
Giá : 1,126,000 VNĐ
7” Máy mài góc 1300W Crown CT13300
Mã hàng : CRT-300-041
Giá : 1,308,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :66 - Tổng truy cập : 174,615,802
Facebook
Liên hệ