XUẤT XỨ » Trung Quốc
300N.m Cần siết lực Asaki AK-6765
Mã hàng : ASK-676-041
Giá : 167,000 VNĐ
500N.m Cần siết lực Asaki AK-6500
Mã hàng : ASK-650-040
Giá : 253,000 VNĐ
300N.m Cần siết lực Asaki AK-6499
Mã hàng : ASK-649-039
Giá : 149,000 VNĐ
1/2" Cần siết Asaki AK-7864
Mã hàng : ASK-786-038
Giá : 217,000 VNĐ
3/8" Cần siết Asaki AK-7863
Mã hàng : ASK-786-037
Giá : 172,000 VNĐ
1/4" Cần siết Asaki AK-7862
Mã hàng : ASK-786-036
Giá : 161,000 VNĐ
Bộ vít đóng 13 mũi Asaki AK-7192
Mã hàng : ASK-719-035
Giá : 197,000 VNĐ
#2 Mũi vít hơi hai đầu Asaki AK-7178
Mã hàng : ASK-717-034
Giá : 19,000 VNĐ
#2 Mũi vít hơi hai đầu Asaki AK-7177
Mã hàng : ASK-717-033
Giá : 13,000 VNĐ
#1 Mũi vít hơi hai đầu Asaki AK-7173
Mã hàng : ASK-717-031
Giá : 13,000 VNĐ
#2 Mũi vít hơi hai đầu Asaki AK-7176
Mã hàng : ASK-717-032
Giá : 8,000 VNĐ
8.5" Kéo cắt cành Asaki AK-8651
Mã hàng : ASK-865-001
Giá : 90,000 VNĐ
8" Kéo cắt cành Asaki AK-8647
Mã hàng : ASK-864-002
Giá : 70,000 VNĐ
8" Kéo cắt cành Asaki AK-8648
Mã hàng : ASK-864-003
Giá : 69,000 VNĐ
8" Kéo cắt cành Asaki AK-8646
Mã hàng : ASK-864-004
Giá : 85,000 VNĐ
8" Kéo cắt cành Asaki AK-8642
Mã hàng : ASK-864-005
Giá : 104,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :139 - Tổng truy cập : 193,727,979
Facebook
Liên hệ