XUẤT XỨ » Trung Quốc
15mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Asaki AK-6554
Mã hàng : ASK-655-413
Giá : 39,000 VNĐ
14mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Asaki AK-6553
Mã hàng : ASK-655-412
Giá : 39,000 VNĐ
13mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Asaki AK-6552
Mã hàng : ASK-655-411
Giá : 39,000 VNĐ
12mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Asaki AK-6551
Mã hàng : ASK-655-410
Giá : 39,000 VNĐ
11mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Asaki AK-6550
Mã hàng : ASK-655-409
Giá : 39,000 VNĐ
10mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Asaki AK-6549
Mã hàng : ASK-654-408
Giá : 39,000 VNĐ
9mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Asaki AK-6548
Mã hàng : ASK-654-407
Giá : 39,000 VNĐ
8mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Asaki AK-6547
Mã hàng : ASK-654-406
Giá : 39,000 VNĐ
750ml Súng phun sơn Asaki AK-4024
Mã hàng : ASK-402-405
Giá : 272,000 VNĐ
400ml Súng phun sơn Asaki AK-4023
Mã hàng : ASK-402-404
Giá : 266,000 VNĐ
200ml Súng phun sơn Asaki AK-4019
Mã hàng : ASK-401-403
Giá : 192,000 VNĐ
1000ml Súng phun sơn Asaki AK-4018
Mã hàng : ASK-401-402
Giá : 345,000 VNĐ
500ml Súng phun sơn Asaki AK-4017
Mã hàng : ASK-401-401
Giá : 106,000 VNĐ
7500W/380V Motor điện Asaki AS-461
Mã hàng : ASK-461-400
Giá : 7,147,000 VNĐ
7500W/380V Motor điện Asaki AS-490
Mã hàng : ASK-490-399
Giá : 7,629,000 VNĐ
5500W/380V Motor điện Asaki AS-460
Mã hàng : ASK-460-398
Giá : 6,529,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :174 - Tổng truy cập : 191,326,187
Facebook
Liên hệ