XUẤT XỨ » Trung Quốc
20mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC162001
Mã hàng : TOT-162-776
Giá : 19,000 VNĐ
25mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC162501
Mã hàng : TOT-162-783
Giá : 24,000 VNĐ
28mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC162801
Mã hàng : TOT-162-787
Giá : 26,000 VNĐ
30mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC163001
Mã hàng : TOT-163-794
Giá : 26,000 VNĐ
32mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC163201
Mã hàng : TOT-163-797
Giá : 33,000 VNĐ
6mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC160601
Mã hàng : TOT-160-842
Giá : 17,000 VNĐ
8mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC160801
Mã hàng : TOT-160-862
Giá : 17,000 VNĐ
10mm Đầu khoan (có răng cưa) Total TAC451001
Mã hàng : TOT-451-733
Giá : 57,000 VNĐ
10mm Đầu khoan (không răng cưa) Total TAC451002W
Mã hàng : TOT-451-734
Giá : 57,000 VNĐ
13mm Đầu khoan (có răng cưa) Total TAC451301
Mã hàng : TOT-451-748
Giá : 63,000 VNĐ
13mm Đầu khoan (không răng cưa) Total TAC451302W
Mã hàng : TOT-451-749
Giá : 58,000 VNĐ
16mm Đầu khoan (có răng cưa) Total TAC451601
Mã hàng : TOT-451-761
Giá : 120,000 VNĐ
16mm Đầu khoan (không răng cưa) Total TAC451602W
Mã hàng : TOT-451-762
Giá : 104,000 VNĐ
20mm Đầu khoan (không răng cưa) Total TAC452002W
Mã hàng : TOT-452-775
Giá : 245,000 VNĐ
6.5mm Đầu khoan (có răng cưa) Total TAC450601
Mã hàng : TOT-450-831
Giá : 49,000 VNĐ
6.5mm Đầu khoan (không răng cưa) Total TAC450602W
Mã hàng : TOT-450-832
Giá : 44,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :147 - Tổng truy cập : 186,151,774
Facebook
Liên hệ