XUẤT XỨ » Trung Quốc
100#1 Béc cắt gió gas Asaki AK-2067
Mã hàng : ASK-206-663
Giá : 42,000 VNĐ
100#2 Béc cắt gió gas Asaki AK-2068
Mã hàng : ASK-206-665
Giá : 42,000 VNĐ
100#3 Béc cắt gió gas Asaki AK-2069
Mã hàng : ASK-206-667
Giá : 42,000 VNĐ
12mm Lưỡi kìm thủy lực cắt sắt tròn Asaki AK-6720
Mã hàng : ASK-672-672
Giá : 218,000 VNĐ
16mm Lưỡi kìm thủy lực cắt sắt tròn Asaki AK-6721
Mã hàng : ASK-672-676
Giá : 255,000 VNĐ
20mm Lưỡi kìm thủy lực cắt sắt tròn Asaki AK-6722
Mã hàng : ASK-672-683
Giá : 386,000 VNĐ
2
Mã hàng : ASK-367-679
Giá : 1,188,000 VNĐ
150mm Thước lá Inox Asaki AK-2535
Mã hàng : ASK-253-675
Giá : 8,000 VNĐ
300mm Thước lá Inox Asaki AK-2538
Mã hàng : ASK-253-695
Giá : 22,000 VNĐ
500mm Thước lá Inox Asaki AK-2539
Mã hàng : ASK-253-713
Giá : 38,000 VNĐ
600mm Thước lá Inox Asaki AK-2540
Mã hàng : ASK-254-719
Giá : 47,000 VNĐ
1000mm Thước lá Inox Asaki AK-2541
Mã hàng : ASK-254-668
Giá : 120,000 VNĐ
1200mm Thước lá Inox Asaki AK-2542
Mã hàng : ASK-254-671
Giá : 180,000 VNĐ
1500mm Thước lá Inox Asaki AK-2543
Mã hàng : ASK-254-673
Giá : 308,000 VNĐ
2000mm Thước lá Inox Asaki AK-2544
Mã hàng : ASK-254-681
Giá : 511,000 VNĐ
500mm Thước Eke mộc Asaki AK-2645
Mã hàng : ASK-264-712
Giá : 93,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :136 - Tổng truy cập : 196,521,969
Facebook
Liên hệ