XUẤT XỨ » Trung Quốc
4x100mm Vít dẹp cách điện 1000V Endura E6482
Mã hàng : END-648-119
Giá : 27,000 VNĐ
5x125mm Vít dẹp cách điện 1000V Endura E6483
Mã hàng : END-648-120
Giá : 32,000 VNĐ
6.5x150mm Vít dẹp cách điện 1000V Endura E6484
Mã hàng : END-648-121
Giá : 40,000 VNĐ
7" Kìm điện Endura E5322
Mã hàng : END-532-132
Giá : 72,000 VNĐ
6" Kìm điện cao cấp Endura E5331
Mã hàng : END-533-133
Giá : 92,000 VNĐ
8" Kìm điện cao cấp Endura E5333
Mã hàng : END-533-134
Giá : 117,000 VNĐ
7" Kìm điện cao cấp Endura E5352
Mã hàng : END-535-135
Giá : 90,000 VNĐ
7" Kìm nhọn cách điện 1000V Endura E5372
Mã hàng : END-537-143
Giá : 187,000 VNĐ
7" Kìm điện cách điện 1000V Endura E5362
Mã hàng : END-536-144
Giá : 198,000 VNĐ
7" Kìm cắt cách điện 1000V Endura E5383
Mã hàng : END-538-142
Giá : 196,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Endura E5121
Mã hàng : END-512-136
Giá : 52,000 VNĐ
8" Kìm nhọn Endura E5123
Mã hàng : END-512-137
Giá : 66,000 VNĐ
8" Kìm nhọn cao cấp Endura E5133
Mã hàng : END-513-138
Giá : 98,000 VNĐ
6" Kìm cắt Endura E5222
Mã hàng : END-522-139
Giá : 61,000 VNĐ
7" Kìm cắt Endura E5223
Mã hàng : END-522-140
Giá : 69,000 VNĐ
7" Kìm cắt cao cấp Endura E5233
Mã hàng : END-523-141
Giá : 104,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :151 - Tổng truy cập : 184,927,082
Facebook
Liên hệ