XUẤT XỨ » Trung Quốc
7" Kìm cắt Asaki AK-8091
Mã hàng : ASK-809-075
Giá : 62,000 VNĐ
8" Kìm cắt Asaki AK-8092
Mã hàng : ASK-809-076
Giá : 65,000 VNĐ
8" Kìm cắt Asaki AK-8017
Mã hàng : ASK-801-081
Giá : 141,000 VNĐ
5" Kìm càng cua Asaki AK-8361
Mã hàng : ASK-836-085
Giá : 46,000 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-8147
Mã hàng : ASK-814-086
Giá : 53,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8148
Mã hàng : ASK-814-087
Giá : 56,000 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-8145
Mã hàng : ASK-814-088
Giá : 85,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8146
Mã hàng : ASK-814-089
Giá : 92,000 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-8360
Mã hàng : ASK-836-090
Giá : 46,000 VNĐ
6" Kìm cắt và tuốt dây Asaki AK-8157
Mã hàng : ASK-815-095
Giá : 87,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Asaki AK-8105
Mã hàng : ASK-810-067
Giá : 49,000 VNĐ
8" Kìm nhọn Asaki AK-8107
Mã hàng : ASK-810-068
Giá : 64,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Asaki AK-8093
Mã hàng : ASK-809-079
Giá : 47,000 VNĐ
8" Kìm nhọn Asaki AK-8095
Mã hàng : ASK-809-080
Giá : 63,000 VNĐ
6" Kìm điện Asaki AK-301
Mã hàng : ASK-301-083
Giá : 70,000 VNĐ
8" Kìm nhọn Asaki AK-8014
Mã hàng : ASK-801-084
Giá : 129,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :156 - Tổng truy cập : 192,741,170
Facebook
Liên hệ