XUẤT XỨ » Trung Quốc
50 tấn Con đội răng Asaki AK-1711
Mã hàng : ASA-711-226
Giá : 4,912,000 VNĐ
50 tấn Con đội răng thấp Asaki AK-1712
Mã hàng : ASA-712-227
Giá : 4,798,000 VNĐ
100 tấn Con đội răng Asaki AK-1713
Mã hàng : ASA-713-228
Giá : 13,976,000 VNĐ
5 tấn Con đội Asaki AK-1723
Mã hàng : ASA-723-229
10 tấn Con đội Asaki AK-1724
Mã hàng : ASA-724-230
15 tấn Con đội Asaki AK-1725
Mã hàng : ASA-725-231
500A-600A Kìm kẹp mát Asaki AK-2021
Mã hàng : ASA-021-232
Giá : 132,000 VNĐ
600A-800A Kìm kẹp mát Asaki AK-2028
Mã hàng : ASA-028-233
Giá : 167,000 VNĐ
500A-600A Kìm kẹp mát Asaki AK-2042
Mã hàng : ASA-042-234
Giá : 83,000 VNĐ
600A-800A Kìm kẹp mát Asaki AK-2043
Mã hàng : ASA-043-235
Giá : 107,000 VNĐ
6" Thước lăn đường Asaki AK-2576
Mã hàng : ASA-576-236
Giá : 1,020,000 VNĐ
12.5" Thước lăn đường Asaki AK-2577
Mã hàng : ASA-577-237
Giá : 1,393,000 VNĐ
12.5" Thước lăn đường Asaki AK-2578
Mã hàng : ASA-578-238
Giá : 811,000 VNĐ
Đầu cắt đồng/nhôm tấm thủy lực CWC-150 Asaki AK-6433
Mã hàng : ASA-433-239
Giá : 7,836,000 VNĐ
Đầu cắt đồng/nhôm tấm thủy lực CWC-150 Asaki AK-6434
Mã hàng : ASA-434-240
Giá : 8,030,000 VNĐ
Đầu cắt đồng/nhôm tấm thủy lực CWC-200 Asaki AK-6435
Mã hàng : ASA-435-241
Giá : 9,260,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :128 - Tổng truy cập : 181,714,246
Facebook
Liên hệ